Izaberi jezik:

David Đ. Dašić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Profesor ECPD Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Beograd

PERIODIKA

„BRUŠENI“ KAPITALIZAM ILI NOVI SOCIJALIZAM: ALTERNATIVA NEOLIBERALIZMU

Pad „komunizma“ ili „socijalizma“? Euforija i trijumfalizam na Zapadu. Kriza liberalnog kapitalizma. Kapitalistička eksploatacija radnika. Marksovo objašnjenje eksploatacije. Staljinov i Titov model socializma. Kraj socijalističkog samoupravljanja. Tajkuni i kotroverzni biznismeni. Neodrživost neoliberalizma: moguće alternative. „Brušeni kapitalizam“. Novi (demokratski) socijalizam. Svojinski pluralizam. Kineski svojinski dualizam. Zašto je Marks nezaobilazan?

ç