Izaberi jezik:

Darko Tanasković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

KA FENOMENOLOGIJI DŽIHADIZMA

Autor u ovom radu objašnjava fenomene islamskog sveta, koji se nalaze u pozadini događaja koji su obično u fokusu globalne javnosti. Tako, iza nasilne ekspanzije militantnog islamizma oličenog u liku Islamske države, nalazi se dublja ideologija džihadizma, svetog rata u islamu. Autor pojašnjava nastanak, istorijsku genezu islamizma, te objašnjava koje grane islama (religijske i političke) prihvataju, promovišu i deluju u skladu sa ovom idejom. U tom smislu, naročita pažnja se posvećuje vahabizmu kao ogranku islama. Najzad, autor se osvrće i na Balkan, odnosno na potencijalnu opasnost džihadizma po ionako podeljeno i trusno Balkansko poluostrvo.

ç