Изабери језик:

Дарко Марјановић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт економских наука, Београд

периодика

ПОЛИТИЧКО ОКРУЖЕЊЕ КАО ФАКТОР ПРИВЛАЧЕЊА СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У СРБИЈУ

Многе земље Западног Балкана, укључујући и Србију, налазе се у ситуацији да су им стране инвестиције нужност и потреба. У процесу њиховог обезбеђивања значајну улогу имају фактори политичког окружења. Рад се бави истраживањем утицаја политичког окружења на прилив страних инвестиција у Србију. Сходно томе, основни циљ овог рада био је да се утврди утицај фактора политичког окружења на јачање националне конкурентности Србије за привлачење страних директних инвестиција. У раду је примењена квантитативна методологија и техника истраживања за прикупљање емпиријских података. Основни скуп у истраживању је чинило 300 највећих страних инвеститора који су у периоду од 2001. до 2019. године инвестирали у Србију. Истраживање има неколико импликација на креаторе политике, пружајући им важне емпиријске податке за побољшање политичког окружења и будуће привлачење страних инвеститора. Стабилно политичко окружење је значајан фактор који може омогућити земљи да привуче стране инвестиције, чиме се обезбеђује економски раст и развој. У супротном, страни инвеститори ће изабрати адекватну стратегију за наступ на другом тржишту, јер приоритет за инвестиције имају земље са политички стабилним окружењем.