Darko Marjanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut ekonomskih nauka, Beograd

PERIODIKA

POLITIČKO OKRUŽENJE KAO FAKTOR PRIVLAČENJA STRANIH INVESTICIJA U SRBIJU

Mnoge zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju, nalaze se u situaciji da su im strane investicije nužnost i potreba. U procesu njihovog obezbeđivanja značajnu ulogu imaju faktori političkog okruženja. Rad se bavi istraživanjem uticaja političkog okruženja na priliv stranih investicija u Srbiju. Shodno tome, osnovni cilj ovog rada bio je da se utvrdi uticaj faktora političkog okruženja na jačanje nacionalne konkurentnosti Srbije za privlačenje stranih direktnih investicija. U radu je primenjena kvantitativna metodologija i tehnika istraživanja za prikupljanje empirijskih podataka. Osnovni skup u istraživanju je činilo 300 najvećih stranih investitora koji su u periodu od 2001. do 2019. godine investirali u Srbiju. Istraživanje ima nekoliko implikacija na kreatore politike, pružajući im važne empirijske podatke za poboljšanje političkog okruženja i buduće privlačenje stranih investitora. Stabilno političko okruženje je značajan faktor koji može omogućiti zemlji da privuče strane investicije, čime se obezbeđuje ekonomski rast i razvoj. U suprotnom, strani investitori će izabrati adekvatnu strategiju za nastup na drugom tržištu, jer prioritet za investicije imaju zemlje sa politički stabilnim okruženjem.

ç