Izaberi jezik:

Danijela Despotović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Slobomir „P“ Univerzitet, Doboj

PERIODIKA

DISKRIMINACIJA I ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU KOJU PROUZROKUJE ZAPOSLENOM

Autori u ovom radu daju uporedno pravni prikaz diskriminacije i odgovornost poslodavca za štetu koju poslodavac učini zaposlenom u Republici Srpskoj i Republici Srbiji. Kao društveni fenomen i veoma štetna i opasna društvena pojava, diskriminacija i borba za njeno eliminisanje sve više poprimaju globalni karakter. Nejednako postupanje prema zaposlenima, vrednovanje jednih i potcenjivanje drugih grupa, ponižavanje, zlostavljanje su odlike celokupnog društva od njegovog postanka.

ç