Изабери језик:

Данијела Барјактаровић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Центар за заштиту жртава трговине људима

периодика

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА У КОНТЕКСТУ МИГРАЦИЈА

Предмет рада је приказ феномена трговине људима и идентификације жртава трговине људима међу мигрантском популацијом. У тексту се указује на специфичне околности мигрантске кризе и фактора ризика у којима се налазе мигранти као и специфичности идентификације жртава трговине људима у таквим околностима. Опште карактеристике актуелних миграција, пре свега масовност и чињеница да се мигранти не задржавају дуже од 72 сата, већ само пролазе кроз Србију, представљају отежавајуће околности за идентификацију жртава трговине људима. С друге стране, погрешно је уверење да трговина људима увек подразумева транзит жртава, али је неспоран појачан ризик у ситуацијама масовних кретања. Често се међу стручњацима, али и у широј популацији спекулише о томе који то фактори представљају ризик за улазак у ситуацију трговине људима. Најчешће не постоји само један фактор, већ се обично ради о утицају више различитих. Разумевање појма рањивости у контексту кретања миграната је од кључног значаја запроцену ризика од трговине људима. У тексту се разматрају адекватни начини третирања фактора рањивости, посебно када се ради о активностима земаља дестинације, у којима је важно планирати и органозовати низ превентивних и заштитних програма, којима би се умањио ризик од трговине људима.