Danijela Barjaktarović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima

PERIODIKA

"Responsibility to Protect" from Aggression

In this article the author discusses about the relationship between a “Responsibility to protect” doctrine and crime of aggression, advocating further doctrinal development. The R2P doctrine is a new norm based on the idea that sovereignty is not a privilege, but a responsibility of states to protect civilians from horrors of genocide, war crimes, crimes against humanity, and ethnic cleansing. Debatable in R2P doctrine is the fact that even if the crime of aggression is a part of the contemporary international criminal law, it is not part of the R2P. Pondering over the reasons for the exclusion of aggression, the author examines types of the aggression’s responsibilities, juxtaposes them to doctrinal goals and objectives, and perceives the crime of aggression as an additional control mechanism for the implementation of a R2P doctrine.

PERIODIKA

IDENTIFIKACIJA ŽRTAVA TRGOVINE LЈUDIMA U KONTEKSTU MIGRACIJA

Predmet rada je prikaz fenomena trgovine ljudima i identifikacije žrtava trgovine ljudima među migrantskom populacijom. U tekstu se ukazuje na specifične okolnosti migrantske krize i faktora rizika u kojima se nalaze migranti kao i specifičnosti identifikacije žrtava trgovine ljudima u takvim okolnostima. Opšte karakteristike aktuelnih migracija, pre svega masovnost i činjenica da se migranti ne zadržavaju duže od 72 sata, već samo prolaze kroz Srbiju, predstavljaju otežavajuće okolnosti za identifikaciju žrtava trgovine ljudima. S druge strane, pogrešno je uverenje da trgovina ljudima uvek podrazumeva tranzit žrtava, ali je nesporan pojačan rizik u situacijama masovnih kretanja. Često se među stručnjacima, ali i u široj populaciji spekuliše o tome koji to faktori predstavljaju rizik za ulazak u situaciju trgovine ljudima. Najčešće ne postoji samo jedan faktor, već se obično radi o uticaju više različitih. Razumevanje pojma ranjivosti u kontekstu kretanja migranata je od ključnog značaja zaprocenu rizika od trgovine ljudima. U tekstu se razmatraju adekvatni načini tretiranja faktora ranjivosti, posebno kada se radi o aktivnostima zemalja destinacije, u kojima je važno planirati i organozovati niz preventivnih i zaštitnih programa, kojima bi se umanjio rizik od trgovine ljudima.

ç