Изабери језик:

Даница Чигоја Пипер

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум

периодика

МЕДИЈСКО УОКВИРИВАЊЕ СТАБИЛОКРАТИЈЕ НА ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛИМА У СРБИЈИ

Предмет рада је анализа односа онлајн медија у Србији према појму стабилократија, а циљеви рада су давање увида у начин медијског уоквиривања стабилократије на интернет порталима као све доминантнијим изворима информисања, указивање на доминантне медијске оквире и наративе о стабилократији и представљање уочених дискурсних стратегија у медијским садржајима. Анализа садржаја и критичка анализа дискурсних стратегија обухватају медијске садржаје о стабилократији који су објављени на интернет порталима у Србији током 2017. године у жижи медијског интересовања за ову тему. Резултати истраживања указују на три доминантна медијска оквира у представљању стабилократије: аналитички, сензационални и оквир директног супротстављања. Утврђени су водећи наративи о стабилократији који су конструисани на основу четири дискурсне стратегије: директна осуда, теорија завере, аналитички приступ и дежурни кривац. Тиме је утврђено да је медијски дискурс о стабилократији заснован на директној осуди пракси стабилократије од стране опозиције и позиције у Србији, као и консултованих аналитичара; на стратегији која подразумева представљање стабилократије као наметнуте од стране великих политичких сила и на константном постављању стабилократије у положај дежурног кривца за све што је негативно и непожељно у актуелном политичком тренутку.