Branko Radun

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Internet sajt "Vidovdan", Novi Sad.

PERIODIKA

OSMANLIJE PO DRUGI MEĐU SRBIMA

Prikaz knjige: Darko Tanasković, Neoosmanizam - povratak Turske na Balkan: doktrina i spoljnopolitička praksa, Službeni glasnik, Beograd, 2010.

ç