Izaberi jezik:

Branko Leštanin

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

MUP Republike Srbije, PU Kraljevo

PERIODIKA

INTERNA KONTROLA RADA POLICIJE U SRBIJI: POLITIČKO-PRAVNI AKSPEKTI

Istraživanje polazi od teze da je unutrašnja kontrola rada policije izuzetno značajna zbog kompleksnosti policijskih poslova, koji ponekad pružaju mogućnost povrede ljudskih prava i ograničenje građanskih sloboda. Cilj istraživanja je da se ispita koji su to mehanizmi unutrašnje kontrole, koja je njihova efikasnost u praksi, kao i da se ukaže na internu kontrolu koja treba da obezbedi ograničenje apsolutne vlasti, zakonitost u radu i jednakost građana pred zakonom i daju pojedini predlozi za unapređenje interne kontrole. U radu su metodološki istraženi i analizirani egzaktni pokazatelji primene mehanizama interne kontrole rada policije u Republici Srbiji u sedmogodišnjem periodu (2012–2018). Rezultati istraživanja pokazuju različite trendove u primeni mehanizama interne kontrole u posmatranom periodu. Zaključuje se da su mehanizmi interne kontrole dovoljni ali da ima mesta unapređenju. To se naročito odnosi na potpunu depolitizaciju organizacije i rada policije, pa s tim u vezi i procesa interne kontrole rada policije i njenih pripadnika.

ç