Izaberi jezik:

Branko Balj

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu

PERIODIKA

KRIZA NEOLIBERALIZMA I POVRATAK DRŽAVNOM KAPITALIZMU KAO IZAZOV ZA HUMANISTIČKU LEVICU

Kriza neoliberalizma je kriza kapitalizma budući da neoliberalni kapitalizam istrajava na cinizmu slobodnog tržišta, odnosno svrhe profita, koji pod svoje delanje podastire: politiku, etiku, pravo i estetiku. Shodno tome svaki razgovor o javnom dobru podređen je korporativnom interesu. Pokušaj povratka na državni kapitalizam predočava se kao napor za spašavanje kapitalizma što predstavlja i put izazova za humanističku levicu. Levica je izazvana da suštinski preispita ontologiju kapitalizma: svetost privatne svojine, teoriju eksploatacije i savremene oblike postvarenja.

ç