Izaberi jezik:

Branislava Knežić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

PERIODIKA

PROBLEMI AZILANATA U SRBIJI

Od 2008. godine, kada je stupio na snagu Zakon o azilu, pa do danas u Srbiji se beleži porast broja evidentiranih osoba koje traže azil. Koliko ih prolazi kroz našu zemlju, a koji nisu evidentirani i ne traže azil, teško je pouzdano proceniti. Težak život u zemljama Azije i Bliskog Istoka i ratovi na severu Afrike uticali su da se poveća broj porodica koji su se u potrazi za boljim životom „zaglavili“ u našoj zemlji. U radu pokušavamo da skrenemo pažnju stručnoj i naučnoj javnosti na azilante koji su prešli granice i granice, koje su ra­zni krijumčari ljudima ostavljali pred našim granicama a da su oni sami mislili da su već u nekoj zemlji EU, i na one, koji prestrašeni ili poučeni, da susretom sa MUP-om odmah traže azil. Poseban problem su maloletnici, odvojeni od roditelja, i ne znaju kakva ih sudbina čeka. Podaci koje analiziramo prikupljeni su u Komesarijatu za izbeglice, Centru za smeštaj maloletnih stranih lica bez pratnje roditelja ili staratelja i Centru za zaštitu azilanata Cilj priloga je pokušaj odgovora na pitanja: broja i porekla azilanata kao i pravne i praktične strane ostvarivanja njihovih prava, analize usluga koje im se pružaju i mogućnosti za poboljšanje istih. Poznato je da su azilanti na tom putu nade i neizvesnosti izloženi opasnostima trgovine ljudima i različitim oblicima zlostavljanja, deca i žene pogotovo, i da im je potrebna adekvatna pomoć i zaštita. Za pružanje pomoći, uz zakonsku regulativu, potreban je dovoljan broj kadrova za pružanje psihosocijalne pomoći, institucionalni smeštaj i materijalna sredstva.

ç