Branislav Milosavljević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za strategijska istraživanja, Univerzitet odbrane

PERIODIKA

STRATEGIJA IZGRADNJE NACIONALNOG IDENTITETA CRNE GORE

Kao jedna od najmlađih država u Evopi, Crna Gora je posebno interesantan primer kako se u političkom okviru odvija simboličko nadmetanje između dva projekta izgradnje nacije. Pitanje crnogorskog nacionalnog identiteta predstavljalo je središte crnogorske politike od kraja 19. veka, međutim nikad nije postojao jasan konsenzus na pitanje ko su tačno Crnogorci. Podržana rekonstruisanim značenjem crnogorske nacije, novonastala crnogorska nacionalna svest ubrzana je nakon raskida sa Srbijom i proglašenja nezavisnosti 21. maja 2006. Crna Gora je od raspada Jugoslavije na svom putu ka državnosti prošla kroz tranzicije iz republike u Saveznoj Republici Jugoslaviji (SRJ) u državu članicu Srbije i Crne Gore u periodu 2003-2006. godine, a nakon toga u nezavisnu državu od 2006. godine. Međutim, tranzicija državnosti nije predstavljala rezultat jednog šireg narodnog konsenzusa. Podela u vladajućoj političkoj stranci reformisanih komunista, Demokratskoj partiji socijalista (DPS) 1997. godine, podstakla je političku borbu između dve bivše frakcije ove stranke. Tokom perioda od 15 godina promenjivi politički programi vladajućeg DPS-a i protivničke Socijalističke narodne partije (SNP), poslužili su kao izvor za redefinisanje značenja etničkog (nacionalnog) identiteta. U svojoj konkurenciji za društvene, političke ili ekonomske resurse, crnogorske elite su primenom političkih mera, etno-kulturne državne politike i aktivnim korišćenjem medija uspele da pojedine činjenice i događaje pretvore u referentne tačke za građane Crne Gore na način da identifikuju sebe. Stoga su ti događaji postali osnova pripadnosti određenoj zajednici i ujedno pomogli u razgraničenju specifične crnogorske od srpske zajednice.

ç