Izaberi jezik:

Braco Kovačević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka Republika Srpska (Bosna i Hercegovina)

PERIODIKA

TOTALITARNA DRŽAVA I INTELEKTUALCI

Istorijski posmatrano, položaj intelektualaca je uvijek bio težak i nikad sasvim zadovoljavajući. S obzirom da se autentični orijentisani intelektualci nalaze na jednom višem etičkom i vrijednosnom nivou sa kojeg kritički rasuđuju o društvu i svijetu u kojem žive, oni su često žrtve državnog i političkog proganjanja. Kao vještina vladanja, politika nastoji da ukloni intelektualnu kritičku svijest, i da intelektualce potčini i konformira. Ipak, autentični intelektualci se suprostavljaju represivnoj politici. To se moglo vidjeti u totalitarnim državama, kao i bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, ali to se vidi i danas u tzv. demokratskoj državi Bosni i Hercegovini. Demokratija se urušava represijom i totalitarnim intencijama.

ç