Izaberi jezik:

Božo Milošević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

PERIODIKA

DRUŠTVENA (NE)UTEMELЈENOST OBRAZOVNIH REFORMI: PRIMERI IDEOLOŠKE KONSTRUKCIJE BUDUĆNOSTI

U prilogu se obrazlažu ideološki uticaji na pokretanje i realizovanje obrazovnih reformi, zbog čega su takve reforme najčešće bile “kratkog daha”. Oslanjajući se na domaća i strana sociološka kritička preispitivanja dometa obrazovnih reformi (posebno ovih poslednjih, čiji smo sa-učesnici) kao jednog značajnog dela ukupnih društvenih reformi, u radu će se posebno kritički razmotriti razlozi za relativno česte i nedovoljno saznajno utemeljene reforme obrazovanja u savremenom srpskom društvu; uz neophodan kritički osvrt na bivše jugoslovensko nasleđe u reformisanju obrazovanja. Reč je o pokušaju jedne sociološke sistematizacije (ne)uspeha naših obrazovnih reformi u poslednjih 60 godina. Kako je reč o reformama koje imaju veliki značaj, kako za društvo tako i za ličnost u njemu, one se relativno brzo prihvataju, ali potom najčešće još brže napuštaju. Ta­kav odnos prema obrazovnim reformama se može razumeti kao karakterističan primer za sociološku kritiku ideoloških konstrukcija budućnosti. Osnovni problem koji te reforme svodi na strategije “kratkoe daha” sastoji se u saznajnoj (posebno, sociološkoj) neutemeljenosti “vizija” budućnosti konkretnog društva.

ç