Izaberi jezik:

Božidar Forca

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta UNION-Nikola Tesla, Beograd

PERIODIKA

VOJNA NEUTRALNOST REPUBLIKE SRBIJE KAO RACIONALNO I PRELAZNO REŠENJE

Republika Srbija je krajem druge godine svoje nezavisnosti i samostalnosti (2007). Rezolucijom Narodne skupštine deklarisana kao vojno neutralna država, do raspisivanja referenduma na kojem bi se donela konačna odluka po tom pitanju. Neposrednije opredeljenje Republike Srbije za vojnu neutralnost utvrđeno je, implicitno, u Strategiji nacionalne bezbednosti i, eksplicitno kao odbrambeni interes, u Strategiji odbrane Republike Srbije, koje su usvojene 2019. godine. Navedenim strategijama iz 2019. godine nije prethodio referendum po pitanju odlučivanja o vojnoj neutralnosti Republike Srbije, što otvara prostor za naučnu i teorijsku raspravu. Ovaj rad je pokušaj da se sa teorijskog i normativnog aspekta dovedu u vezu pojmovi vojna neutralnost i odbrana i bezbednost Republike Srbije. Osnovni cilj rada jeste da se pokaže da vojna neutralnost jeste političko pitanje neposredno imanentno odbrani, a posredno bezbednosti zemlje, kao i da, iako ima uporište u međunarodnim propisima, sopstvenim iskustvima i praksi međunarodnih odnosa, prvenstveno zavisi od odnosa neke države sa velikim silama. U realizaciji postavljenog cilja u radu su testirane dve hipoteze: 1) Vojna neutralnost je neposredno imanentna odbrani, a posredno bezbednosti države i 2) Proklamovana, pa eksplicitno utvrđena u strateškim dokumentima, vojna neutralnost Republike Srbije jeste racionalno i prelazno rešenje istorijskog toka procesa u međunarodnim odnosima.

ç