Izaberi jezik:

Boško Telebaković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

DELOVANJE SVETE STOLICE

Vatikan je odavno veliki ''politički igrač'', čak i kada se to ne primećuje. Iako nema divizije, kako je primetio Staljin, moćniji je od mnogih koji ih imaju. Sveta stolica se trudi da na odgovarajući način reaguje na ''znake vremena''. Koliko to uspeva? Na prvi pogled, neke pape izgledaju kao neuspešni političari. Uveli su Vatikan, mada su govorili o političkoj neutralnosti, na stranu gubitničkih koalicija u oba svetska rata. Sveta sto­lica nije imala veću štetu, jer su je pape, ne menjajući osnovni politički kurs, nakon ratova prevodile na pobedničku stranu. Sveta stolica je vešto čuvala i uvećavala moć i uticaj. U vreme Drugog vatikanskog koncila pokušana je obimna crkvena refor­ma, osavremenjavanje dogme i delovanja, ali se posle toga vratilo tradiciji i nastojalo oko njene sprege sa savremenom politikom. Sveta stolica je učestvovala u pripremi pada berlinskog zida i uključila se u zbivanja posle pada. Vatikan je institucija na koju evropski i globalni moćnici itekako računaju. Sveta stolica koristi svoju pretenziju na duhovnu univerzalnost da deo globalne moći osigura za sebe.

ç