Boro Merdović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

PERIODIKA

POLITIČKI I SOCIJALNI IZAZOVI SAVREMENIH MIGRACIJA

Na početku rada daju se osnovne odrednice fenomena migracija, a potom se ukazuje na kompleksne i dalekosežne implikacije savremenih prisilnih migratornih kretanja sa područja Bliskog istoka i severa Afrike ka evropskom kontinentu. U nastavku se analiziraju i naučno elaboriraju politički, socijalni i bezbednosni aspekti ovog fenomena. Posebna pažnja je posvećena ulozi političkih subjekata i kreatora aktuelnih politika u dodatnoj stigmatizaciji migrantske populacije i razvijanju ksenofobnih obrazaca ponašanja u zemljama prijema. U radu se daje prikaz socijalnih promena sa kojima se susreću društva na trasi migratornih kretanja. Ističu se problemi u integrisanju migrantske populacije koji su uslovljeni različitim društvenim stereotipima, realnim društvenim okolnostima ili ličnim ograničenjima migranata. Dodatno se razmatra povezanost percepcije socio-kulturnih različitosti između migranata i domicilnog stanovništva zemalja prijema i socio-političke orijentacije ovih društava oličene u njihovom stavu i raspoloženju prema migrantima. U završnom delu rada dati su predlozi koji mogu biti korišćeni u cilju suzbijanja negativnih implikacija migratornih kretanja i sprečavanja daljih humanitarnih katastrofa, kojima je ova populacija izložena.

ç