Изабери језик:

Борислав Д. Гроздић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Универзитет Привредна академија, Нови Сад

периодика

СХВAТАЊЕ О ИЗВОРУ И ПОРЕКЛУ ДРЖАВНЕ ВЛАСТИ – ПРИЛОГ ИЗУЧАВАЊУ ПОЛИТИЧКЕ ФИЛОСОФИЈЕ НЕМАЊИЋА

У историји политичких теорија постоје различита схватања о извору и пореклу државне власти. У овом раду се анализира схватање о божанском извору државне власти у средњовековној политичкој философији Немањића Србије и импликације таквог поимања. Циљ рада је да представи познату идеју о божанском извору власти на примеру средњовековне политичке философије Немањића, на основу писаних извора из тог периода. Политичка мисао Немањића у Србији у целини била је под највећим утицајем источноромејске политичке философије, с тим што је имала и своје особености. Из схватања о узвишеном извору државне власти проистиче одређено схватање о смислу и циљу државне власти, о ограниченом суверенитету и обавезама владара, дужностима и обавезама поданика, односу Цркве и државе итд. Ако државна власт потиче од Бога, онда је и ограничена божанским моралним законима, и крајњи смисао јој је, не само благостање, већ у крајњем и спасење поданика у вечности.