Izaberi jezik:

Borislav D. Grozdić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad

SHVATANJE O IZVORU I POREKLU DRŽAVNE VLASTI – PRILOG IZUČAVANJU POLITIČKE FILOSOFIJE NEMANJIĆA

U istoriji političkih teorija postoje različita shvatanja o izvoru i poreklu državne vlasti. U ovom radu se analizira shvatanje o božanskom izvoru državne vlasti u srednjovekovnoj političkoj filosofiji Nemanjića Srbije i implikacije takvog poimanja. Cilj rada je da predstavi poznatu ideju o božanskom izvoru vlasti na primeru srednjovekovne političke filosofije Nemanjića, na osnovu pisanih izvora iz tog perioda. Politička misao Nemanjića u Srbiji u celini bila je pod najvećim uticajem istočnoromejske političke filosofije, s tim što je imala i svoje osobenosti. Iz shvatanja o uzvišenom izvoru državne vlasti proističe određeno shvatanje o smislu i cilju državne vlasti, o ograničenom suverenitetu i obavezama vladara, dužnostima i obavezama podanika, odnosu Crkve i države itd. Ako državna vlast potiče od Boga, onda je i ograničena božanskim moralnim zakonima, i krajnji smisao joj je, ne samo blagostanje, već u krajnjem i spasenje podanika u večnosti.

ç