Izaberi jezik:

Boris Milinković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

SOCIJALNI KARAKTER MISIJE SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U PERIODU 1918. – 2018.

Uzevši u obzir riječi Gospoda Isusa Hrista koje nam prenosi Jevanđelje po Mateju (Mt. 22, 38-40), vidimo da jedna od dvije osnovne ideje hrišćanstva, jeste ljubav prema bližnjima. Ova činjenica predstavlja polaznu tačku za svako eventualno razmatranje na temu uloge Crkve u rješavanju socijalnih problema bilo kojeg društva koje baštini hrišćanske vrijednosti. Kako bismo prepoznali osnovne elemente socijalnog karaktera misije Srpske Pravoslavne Crkve u periodu od 1918.-2018. godine, obratili smo pažnju na neke od ključnih momenata u tom periodu. Prvi momenat je svakako uloga Srpske Pravoslavne Crkve u periodu nakon velikih stradanja u Prvom svijetskom ratu. Nakon toga obratili smo pažnju na položaj i mogućnosti delovanja Crkve u vremenu Drugog svijetskog rata i poslije njega. Sledeći momenat najvećih izazova za Srpsku Pravoslavnu Crkvu u periodu 1918.-2018. svakako su ratovi devedesetih godina XX vijeka na prostoru bivše SFRJ i socijalni problemi sa kojima se suočavamo u poslednjih dvadesetak godina, a koji su direktno ili indirektno posledica ratnih sukoba. Iz te perspektive smo se i pozabavili analizom socijalnog djelovanja Srpske Pravoslavne Crkve u takvim prilikama u stogodišnjem periodu koji je obilježen velikim stradanjima srpskog naroda, koje je direktno uslovljavalo potrebu za socijalnim služenjem svih elemenata društva, a samim tim i Crkve. Na samim primjerima haritativne djelatnosti Srpske Pravoslavne Crkve u navedenom periodu, ukazali smo na to u čemu je posebnost Crkve u tom segmentu u odnosu na druge organizacije koje se bave rješavanjem socijalnih problema društva. Osim toga, postavili smo kao dodatno pitanje za proučavanje kakav je uticaj širenja i jačanja jevanđeljskog učenja u srpskom narodu na rješavanje istih.

ç