Izaberi jezik:

Boris Latinović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Visoka sportska škola za obrazovanje trenera i sportskih menadžera, Akademija fudbala, Beograd

PERIODIKA

SOCIO-POLITIČKI KONTEKST I STRATEGIJA SAVREMENOG MARKETINGA

Potrebe potrošača odlikuje veoma izrazita kompleksnost. Istraživanje ove teme je veoma interesantno sa stanovišta dostupnosti brojnih i veoma različitih sociopolitičkih faktora koji po svom karakteru utiču na potrošača. Takođe, potrošač, kao individua, poseduje mnoge osobine koje su interesantne, a veoma uticajne na njegove odluke pri kupovini, i koje su predmet proučavanja, kako trgovaca tako i stručnjaka za marketing koje imaju svrhu da daju bolje rezultate potrošnje. Svi oni čine maksimalne napore da bi potrošač bio zadovoljan. Kao predmet istaraživanja u radu je izvršena analiza ponašanja potrošača, definisani su faktori koji utiču na njegovo ponašanje, ali i sadejstvo faktora društvenog okruženja koji utiču na donošenje odluke o pokretanju akcije. Cilj istraživanja je analiza potrošača u kontekstu društvene i sociopolitičke dimenzije, kao i definisanje uticaja marketinga na njegovo ponašanje. Na osnovu sprovedenog istraživanja možemo zaključiti da je svaki potrošač podložan političkom konzumerizmu i da se putem političkih marketinških aktivnosti mogu na efikasan način utvrditi želje i potrebe potrošača, te se zatim dizajnirati proizvodi za njihovo zadovoljenje.

ç