Bojana Babić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

KASACIJA SUDSKIH ODLUKA PO USTAVNOJ ŽALBI U REPUBLICI SRBIJI

Autor analizira prirodu veze između kasatornog dejstva ustavne žalbe i odnosa dva „vrhovna” suda u Republici Srbiji: Ustavnog suda i Vrhovnog kasacionog suda. Teza je da kasacija sudskih odluka u postupku po ustavnoj žalbi prouzrokuje napetost između Ustavnog suda i Vrhovnog kasacionog suda. Cilj rada jeste da se odgovori na pitanje da li nepostojanje definicije pojma „specifično ustavno pravo” i jasno postavljenih granica nadležnosti za ispitivanje sudskih odluka putem ustavne žalbe dovodi do osporavanja opravdanosti njihove kasacije u Srbiji. Da bi pronašla odgovore, koristi uporedni metod i istražuje pravni institut ustavne žalbe, praksu Evropskog suda za ljudska prava (u daljem tekstu: ESLjP), pravni sistem u Republici Srbiji, stavove jurisprudencije i ustavnosudsku praksu. I na kraju autor zaključuje da ustavna kontrola sudske vlasti putem ustavne žalbe i poništavanje pravnosnažnih sudskih odluka ne predstavlja odlučivanje Ustavnog suda „o istoj stvari” odnosno povredu principa ne bis in idem, već obezbeđuje harmonizaciju tumačenja „specifičnog ustavnog prava”.

ç