Izaberi jezik:

Bojan Teofilović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

ORGANIZOVANI KRIMINALITET KAO PRETNJA BEZBEDNOSTI ZEMLJAMA U TRANZICIJI

Poslednjih godina došlo je do povećanja problema vezanih za unutrašnju i međunarodnu bezbednost. Povećan broj „starih’’ i pojava novih bezbednosnih pro­blema, pre svega, u zemljama koje se nalaze u tranzicionom ili posttranzicionom procesu u velikoj meri su posledica strukturne krize u savremenom društvu (svetu), kao i novih međunarodnih okolnosti i odnosa u kojima dolazi do drastičnog porasta organizovanog kriminaliteta. Novi oblici ugrožavanja bezbednosti predstavljaju pretnju globalnoj bezbednosti tako što svojim postojanjem i negativnim delovanjem ugrožavaju bezbednost društva u celini, a takođe omogućavaju drugim ugrožavajućim oblicima da nastanu, traju i da se u budućnosti razvijaju još opa­snыmi oblici ugrožavanja bezbednosti kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

ç