Izaberi jezik:

Bojan T. Prodović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

DŽon Nezbit, Beograd

PERIODIKA

HOFSTEDOV MODEL NACIONALNIH DIMENZIJA - sa posebnim osvrtom na vrednosne dimenzije srpske nacionalne kulture

Cilj rada je da se ukaže na značaj potpunog razumevanja uticaja nacionalne kulture, pozivajući se na analizu šest njenih dimenzija, pristupa postavljenog od strane holandskog autora Gerta Hofsteda. Pored objašnjenja načina rešavanja osnovnih pitanja i problema društva, Hofsted je, analizom navedenih dimenzija, dao veoma snažan podsticaj velikom broju interkulturnih istraživanja, kreirajući tako osnovu za sva dalja proučavanja uticaja nacionalne kulture na različite aspekte.

Poseban fokus rada usmeren je na analizu vrednosnih dimenzija srpske nacionalne kulture, izdvajajući značaj Hofstedovih pretpostavki i realnog stvarnog stanja, uz pokušaj sistemskog i holističkog objašnjenja postojećeg odstupanja i njenih odlika.

PERIODIKA

DILEMA MLADIH OSTATI ILI OTIĆI

Autori u radu analiziraju različita obeležja mladih (studenske populacije) koja utiču na razmišljanja i delanja u pravcu emigracije. Upravo jedna takva njihova orijentacija upućuje na zaključak da je reč o njihovoj nedovoljnoj integraciji u društvu. Namera autora je da na osnovu iskazanih obeležja dokažu ili opovrgnu takvu konstataciju. Rad je obogaćen obiljem korisnih informacija, ali sa tendencijom da se iskazana saznanja moraju iskoristiti i poslužiti kao osnova za konkretne akcije ka rešavanju problema sa kojima se mladi suočavaju, a sve u cilju da dati podaci ne ostanu samo hrpa procenata.

ç