Изабери језик:

Бојан Кицуловић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Бојан Кицуловић је стручни сарадник у Институту за политичке студије и секретар редакције научног часописа Администрација и јавне политике.

периодика

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ КАО НОВИ КАНАЛ ПОЛИТИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ - СЛУЧАЈ ФЕЈСБУК

Информациона технологија доживљава драматичне промене са еволуцијом Интернета мењајући начин комуникације политичких актера у сфери политичке комептенције. Интерактивност, као и одржавање континуитета у комуникацији између политичких субјеката и бирача, представља нове принципе у комуникацији 21. века. У земљама са развијеном демократијом и развијеним пољем политичке компетенције, друштвени медији засновани на технолошкој основи Веба 2.0, а нарочито друштвене мреже постају незаобилазна компонента политичке комуникације и промоције коју кандидати политичких странака ефикасно користе како би вршиле утицај на ставове, убеђења и погледе бирача, кроз изградњу позитвне слике о кандидату и придобијање њихове подршке на изборима. У овом раду аутори истражују колики је реални утицај друштвене мреже Фејсбук, као феномена савременог друштва, у креирању ефикасне политичке комуникације и промовисању политичких странака и политичара у Србији. Поред тога, испитује се утицај на политичко опредељење појединца, као и обим интересовања корисника ове друштвене мреже за политичке промотивне поруке. Ово истраживање се заснива на 6 димензија, од којих свака има сопствену хипотезу. Како би циљеви студије били остварени, састављен је упитник који укључује 14 питања у вези са ових 6 димензија и хипотеза. Упитник је у периоду од месец дана био постављен на Фејсбуку, а 355 упитника је било погодно за статистичку анализу.

 

периодика

Приказ књиге: Веран Станчетић, РЕФОРМА ЈАВНЕ УПРАВЕ – КА НОВОЈ ЈАВНОЈ УПРАВИ – упоредни модел

Приказ књиге: Веран Станчетић, Реформа јавне управе – ка новој јавној управи - упоредни модел, Факултет политичких наука – Чигоја штампа, Београд, 2015.