Изабери језик:

Богољуб Милосављевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет Универзитета Унион, Београд

периодика

САВЕТИ ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ОДБРАНУ ПРЕМА УПОРЕДНИМ УСТАВНИМ РЕШЕЊИМА

У раду се анализирају и применом компаративног правног метода међусобно упоређују новија уставна решења о саветима за националну безбедност и одбрану у 25 европских, латиноамеричких, афричких и азијских земаља. Циљ анализе јесте да установи у ком се обиму савети нормирају у уставима и како се уређују питања њиховог положаја, улоге, надлежности и састава. Додатна сврха анализе јесте  допринос избору модела који би послужио за креирање решења у српском уставу.  Резултати анализе показују да су у половини од 50 прегледаних устава савети, мање или више, детаљно уређени и да се претежно ради о саветодавним телима шефа државе, а ређе владе. Осим саветодавне и координативне улоге, савети у мањем броју случајева имају надлежности за предлагање, надзор и одлучивање. Састав савета најчешће чине функционери извршне власти и снага безбедности, уз примере укључивања представника законодавне власти. Резултати анализе су такође упоређени са законским решењима о Савету за националну безбедност Републике Србије, а у закључку се, поред сумирања резултата анализе, пледира за уставно регулисање овог тела у Србији.