Izaberi jezik:

Bogdan Stojanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

REPUBLIKA POLJSKA: INTEGRACIJE MOTIVISANE BEZBEDNOSNIM INTERESIMA?

Ovaj rad analizira međunarodnu poziciju i ponašanje Poljske kao članice Evropske unije i NATO. Kroz evroatlantsku dimenziju svoje politike Poljska je unapredila položaj u centralno-istočnoj Evropi, što joj je omogućilo stabilnost i visoke stope ekonomskog rasta. Autori rada polemišu da je stupanje u te organizacije predstavljalo potvrdu evropskog identiteta, ali i bezbednosnu potrebu, usmereno ka trajnom odvraćanju Rusije od upliva u svoje poslove. Prilikom analize dva petogodišnja strateška dokumenta spoljne politike Poljske uočen je nesklad između učešća u integrativnim procesima, gde Varšava selektivno pristupa domenu evrointegracija dok ujedno produbljuje evroatlantske procese. Rad nastoji da pokaže da Varšava međuvladinim metodom odlučivanja pokušava da uveća uticaj u regionu i ograniči uticaj Rusije kao strateškog rivala koji želi da povrati svoju regionalnu dominaciju. Deluje da su aktuelni politički odnosi Moskve i Varšave vođeni logikom teorije igara, gde svaka od njih unapređenje regionalnog uticaja percipira kao neophodnost radi poboljšanja međunarodnog statusa i bezbednosti. Imajući u vidu dugogodišnju pozicioniranost Poljske u pomenutim organizacijama i unazađivanje odnosa evroatlantske zajednice sa Rusijom, iz aktuelnog konteksta deluje da bi Varšava mogla da bude jedan od “problematičnih” činilaca u domenu normalizacije odnosa Zapada sa Moskvom.

PERIODIKA

PROBLEM KONVERZIJE MOĆI U POLITICI: OD RESURSNOG DO RELACIONOG KARAKTERA

Autor će u radu analizirati različita određenja moći u političkoj teoriji kroz prizmu problematike konverzije moći kao kapaciteta u relacionu moć. Rad će pokušati da odgovori na pitanja poput: „da li je neispoljena moć uopšte moć?“; „kako izmeriti iskorišćenost kapaciteta za moć“; „postoje li univerzalne strategije konverzije moći? Neophodna je problematizacija samog pojma moći koji je uglavnom uziman kao zadat bez pravog uvida u njegovu suštinu. Postojeće teorijske aporije oko suštine i obuhvata pojma moći u politici, autor će pokušati da nadiđe detaljnom obradom kategorija moći i izdvajanjem najadekvatnijeg shvatanja kao postamenta ovog pada. Iako su teoretičari politike do sada bili vrlo aktivni u analiziranju moći, sile, nasilja, vlasti i drugih srodnih pojmova, nisu mnogo odmakli u razumevanju fenomena konverzije potencijalne u realizirajuću moć. Čini se, uz par izuzetaka, da do sada nije mnogo rečeno na temu strategija konverzije moći u (međunarodnoj) politici. U radu he biti reči o takvim strategijama (ne)upotrebe „tvrdog“ i „mekog“ vida moći, uz analizu relativno novog koncepta „pametne“ moći. Autor će pokušati da iznedri odgovore na pitanja koja zadaju navedeni fenomeni ili makar utvrdi kurs i pravi put u traganju za istim. Cilj rada se ogledau davanju „naočara“ kroz koje će pogled na politiku, gde je moć centralna kategorija, biti daleko jasniji.

PERIODIKA

PREISPITIVANJE TEORIJE I PRAKSE NUKLEARNOG ODVRAĆANJA

Autor analizira domete i ograničenja teorije i strategije nuklearnog odvraćanja. U prvom delu, bavi se koncep­tualizacijom i uslovima važenja teorije. Modifikacijom koncepta racionalnosti i uvođenjem novog pojma “konstruisane racionalnosti”, autor pokušava da premosti brojne teorijske aporije. Drugi deo rada prezentuje pravce mišljenja na polju nuklearnog odvraćanja kao i predloge praktičnih politika proisteklih iz osnovnih stavova o pro­blemu. U trećem delu eklektičkom metodom kombinovanja teorijskog koncepta i empirijskih nalaza, autor pokuša­va da uvidi u kojim slučajevima nuklearno odvraćanje funkcioniše. Cilj rada ogleda se u preispitivanju i nadgradnji postojećeg znanja o nuklearnom odvraćanju kroz otkrivanje njegovog pravog mesta na skali od “stvarnosti do iluzije”.

ç