Anida Dudić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu

PERIODIKA

SOCIJALNI RAD U JAVNOM DISKURSU U BOSNI I HERCEGOVINI

Socijalni rad u Bosni i Hercegovini kao relativno mlada profesionalna djelatnost različito je prihvaćena od strane institucija, radnih organizacija i javnosti. Iako izgleda da je društveni značaj ove profesije neosporan i da postoji izrazita potreba za postajanjem ove profesionalne djelatnosti, u praksi se javljaju manja ili veća nerazumijevanja, predrasude i stereotipi. Na ovaj način socijalni radnici kao stručnjaci su izloženi nerazumijevanju, što vodi ka čestim neutemeljenim kritikama i profesionalnom neuvažavanju. Predrasude o socijalnom radu se odnose na društvenu ulogu i prirodu, ali najviše su izražene u poimanju funkcije socijalnog rada. Bez obzira da li su imali iskustvo ili ne, većina građana ima određenu sliku o tipičnom socijalnom radniku. Tim povodom su se u istraživanju ispitivali stavovi i percepcija bosanskohercegovačke javnosti o ulozi i važnosti socijalnog rada u Bosni i Hercegovini. Kako na formiranje pozitivnih ili negativnih stavova javnosti utječe i način izvještavanja medija o profesiji socijalnog rada i aktivnostima socijalnih radnika, u cilju objektivne elaboracije teme rada, putem polustruktiranog intervjua ispitana su profesionalna iskustva novinara (N=5) i socijalnih radnika (N=5) koji su imali iskustva u komunikaciji s medijima. Došlo se do zaključka da bosanskohercegovačka javnost nema dovoljno saznanja o profesiji socijalnog rada i da zbog nedovoljnih informacija socijalni rad prati negativan imidž. Također, rezultati istraživanja govore da na negativno mišljenje javnosti utječe (negativno) medijsko izvještavanje o aktivnostima socijalnih radnika.

ç