Andrijana Lazarević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za političke studije

PERIODIKA

AKTUELNI POLITIČKI PROCESI I PERSPEKTIVE U DRŽAVAMA LATINSKE AMERIKE: STUDIJA SLUČAJA VENECUELA I BOLIVIJA

Latinska Amerika je oduvek slovila za kontinent nestabilnosti, duboko izražene društvene nejednakosti, neizvesnosti, kriza, čestih vojnih udara i pobuna. Autor će, fokusirajući se na dve države Latinske Amerike, Venecuelu i Boliviju ponuditi odgovor na pitanje koji su to stari a istovremeno aktuelni uzroci koji su doveli do krize liderstva, političke i sledstveno ekonomske nestabilnosti. Aktuelni politički procesi, odnosno krize u ovim državama prete da ih vrate u preddemokratski period i ponovo intenziviraju strah, nasilje, bedu i siromaštvo na ulicama Karakasa i La Paza. Autor će u radu odgovoriti na pitanje šta se to ključno menja završetkom epohe koja se završava smrću Uga Čaveza i potonjim dolaskom Nikolasa Madura na vlast, što ubrzo dovodi do izbijanja političke krize. Takođe, u radu će biti predstavljeni i uzroci izbijanja krize u Boliviji, koja je za rezultat imala kraj epohe Evo Moralesa. Na kraju rada autor zaključuje da će u obe države, uloga vojske biti od presudnog značaja kada je u pitanju opstanak režima i uz druge faktore, delimična ali i privremena stabilnost poretka.

PERIODIKA

OBRAZOVNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE: STANDARDI I IZAZOVI REPUBLIKE SRBIJE U PROCESU USAGLAŠAVANJA

Kao država koja kao svoj glavni spoljnopolitički cilj ima članstvo u EU, Republika Srbija od 2014. godine vodi pregove za članstvo u Uniji. Taj proces podrzumeva pregovore koji su podeljeni u 35 poglavlja. Jedno od dva poglavnja koje je privremeno zatvoreno je poglavlje 26 koje se odnosi na obrazovanje i kulturu. Predmet ovog rada će upravo biti obrazovanje, i to evropsko obrazovanje sa fokusom na ciljeve, standarde i instumente evropske obrazovne politike. Drugi deo rada biće posvećeno detaljnijoj analizi uslova sadržanih u poglavlju 26 koje Srbija ima da ispuni u cilju daljeg usaglašavanja sa standardima EU u oblasti obrazovanja. Poslednji deo rada prikazuje stepena usklađenosti obrazovnog sistema Republike Srbije meren indikatorima ostvarivanja napretk u ciljevima proklamovanim Stateškim okvirom Unije u oblasti obrazovanja i obuka. Autorka zaključuje da je neophodno izvršiti reviziju postojećeg učinka na svim nivoima obrazvanja i posebno raditi na unapređenu većeg stepena inkluzije i dostupnosti svih nivoa obrazovanja.

ç