Andrijana Jovanović

PERIODIKA

DIREKTIVE EVROPSKE UNIJE U OBLASTI JAVNIH NABAVKI I JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

Direktive Evropskog parlamenta i Saveta 2014/23/EU o dodeli ugovora o koncesiji i 2014/24/EU o javnoj nabavci definišu jasna i nedvosmislena pravila za dodelu ugovora o koncesijama na nivou Evropske unije. Uz to, razumevanje instituta javne nabavke, kao instrumenta kojim se osigurava najefikasnije korišćenje javnih sredstava dovodi do unapređenja i povećanja delotvornosti javne potrošnje. Bez obzira na različite pristupe prema javno-privatnom partnerstvu koje pojedine države članice odaberu, pošto na nivou Evropske unije ne postoji posebna pravna regulativa koja bi direktno regulisala realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva u njima, direktive i smernice Evropske unije usmeravaju, preporučuju i podstiču razvoj zakonodavstava država članica u svrhu boljeg uređenja područja javno-privatnog partnerstva. Dodatno, pravna tekovina Evropske unije relevantna za područje javno-privatnog partnerstva obuhvata bitna poglavlja evropskog prava: pravo preduzetništva i slobodu pružanja usluga, slobodu kretanja kapitala, javne nabavke, pravo privrednih društava, pravo intelektualne svojine, pravo konkurencije, finansijske usluge, finansijski nadzor. Primarni cilj ovog rada je da se kroz analizu direktiva ali i srpskih propisa objasni u kojoj meri su isti harmonizovani sa komunitarnim pravom Evropske unije u navedenim oblastima.

ç