Andrija Mladenović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Centar za evropske politike

PERIODIKA

POTREBA ILI LUKSUZ: SEKSUALNO OBRAZOVANjE U SRBIJI

Poslednjih nekoliko godina, seksualno obrazovanje kao tema gotovo je iščezlo iz javnog diskursa zbog čega istraživanje i polazi od pitanja da li je Srbiji određeni vid seksualnog obrazovanja uistinu neophodan. Seksualno obrazovanje nije koncepcijski jednoznačno i može podrazumevati čitav niz različitih vrednosno uslovljenih programa zbog čega odgovoru na ovo pitanje prethodi analiza uporedne prakse i rezultata implementacije različitih programa seksualnog obrazovanja u državama širom sveta. Uprkos nedovoljnom broju sistematičnih i metodološki ispravnih studija, nalazi pokazuju da su programi seksualnog obrazovanja efikasni i delotvorni dok tzv. programe sveobuhvatnog seksualnog obrazovanja izdvajaju kao najkorisnije. Situacija u oblasti reproduktivnog zdravlja i porodičnog planiranja u Srbiji, jako je nepovoljna i u nekim aspektima alarmantno loša što je prepoznato i od strane zakonodavca koji je normativni okvir uredio tako da dopušta, a u nekim slučajevima i predviđa uvođenje seksualnog obrazovanja u školama. Iako se u prethodnom periodu u Srbiji ne može identifikovati mnogo inicijativa u pogledu uvođenja seksualnog obrazovanja, činjenica je i da su te malobrojne inicijative češće privlačile negativne reakcije raznih društveno-relevantnih aktera. Konačno, analizom mogućnosti i izazova u svrhe implementacije seksualnog obrazovanja, rad pruža i konkretne preporuke za njegovo uvođenje.

ç