Izaberi jezik:

Andrija Filipović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakulet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum.

PERIODIKA

RADIKALNE KVIR POLITIKE: OD DISAGENSNOSTI DO AHUMANOG

U ovom tekstu autor istražuje mogućnost zasnivanja radikalnih kvir politika na pojmovima disagensnosti i ahumanog. Sa jedne strane, takve kvir politike kritikuju heteronormativni subjekt i telo kao organizam, a sa druge aksiomatiku kapitalizma u njenom neoliberalnom obliku. Pojam disagensnosti ukazuje na temeljnu asimetriju u konstituisanju subjekta u onom pogledu da ispod subjekta predstave leže pasivne sinteze i larvalna sopstva koja poseduju drugačije temporalnosti od one linearne svojstvene subjektu predstave i telu kao organizmu. Pojam ahumanog, pak, ukazuje na nužnost prevazilaženja onoga ljudskog (subjekta reprezentacije/tela kao orga­nizma) radi temeljne kritike kako kapitalizma tako i heteronormativnosti. Ahumano jeste ono pre/posle čoveka koje je izvan identiteta mišljenja i bivstvovanja i kao takvo je ontološki uslov disagensnosti. Autor će pokazati da, s obzirom na to da su radikalne kvir poli­tike ontološki utemeljene na onom ahumanom, apsolutnoj imanenciji, one kreću od kritike (neoliberalnog/ heteronormativnog) subjekta do izumevanja novih formi života (posle čoveka kao organizma).

ç