Andreja B. Katančević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

NASTANAK KRIVIČNOG DELA UVREDE

Prema dominantnom mišljenju pravne romanistike, javni delikt koji je za zaštitni objekt imao čast, postojao je u rimskom pravu još u Zakonu dvanaest tablica, a kasnije je modifikovan Sulinom zakonodavnom reformom. Cilj rada je da preispita te stavove u svetlu sačuvanih izvora. Rezultati pokazuju da nema svedočanstava o javnopravnoj zaštiti časti sve do Avgustovog vremena, kada je ona bila ograničena na najuglednije ličnosti imperije i to onda kada privatna tužba nije imala izgleda na uspeh. Pisanje uvredljivih pesama je u to vreme kažnjavano progonstvom iz Rima, a smrću najkasnije 365. godine, kada se o tome govori u konstituciji imperatora Valentinijana Prvi i Valensa. Mogućnost podizanja tužbe iz injurije criminaliter u rimskim izvorima javlja se tek 478. godini u odluci cara Zenona. Ona je bila dozvoljena samo onima koji spadaju u illustres, odnosno najvišim funkcionerima imperije i članovima njihovih porodica. Može se smatrati da je tek tad nastalo posebno krivično delo koje je za zaštitni objekt imalo čast, ali samo pripadnika najvišeg društvenog sloja. Primenjeni metodi su jezičko, sistemsko i istorijsko tumačenje izvora.

PERIODIKA

DATIRANJE ZAKONIKA O RUDNICIMA DESPOTA STEFANA I SADRŽINA NJEGOVOG ĆIRILIČNOG PREPISA

Rad pokušava da otkrije koji se pravni akti nalaze u ćiriličnom prepisu Zakonika o rudnicima, a zatim da odredi kada i zašto su doneti i na koju materiju su se odnosili. Primenjeni metodi su jezičko, sistemsko i istorijsko tumačenje ćiriličnog i latiničnog prepisa Zakonika, kao i istorijski metod. Dobijeni rezultati pokazuju da je reč o dva normativna akta despota Stefana Lazarevića. Prvi je Zakonik o rudnicima, donet krajem 1398. ili nešto kasnije, koji je predstavljao zapisivanje rudarskih običaja cele Srbije, ali na zahtev i radi potreba Novog Brda. Drugi je Novela Zakonika od 29. januara 1420., koja se odnosi pre svega na regulisanje institucije novobrdskog vojvode, zatim na pitanja nadležnosti sudova, ali i na ostala pitanja vezana za novobrdski trg.

ç