Izaberi jezik:

Ana Paraušić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Be­o­grad

PERIODIKA

KARAKTERISTIKE PRETNJI URBANOJ BEZBEDNOSTI

Urbana bezbednost predstavlja kompleksno istraživačko polje, koje čine različiti bezbednosni problemi (rizici, ranjivosti, pretnje), raznoliki akteri, tj. provajderi koji učestvuju u ostvarivanju i unapređenju bezbednosti urbanih sredina, kao i strategije, aktivnosti i sredstva koje su usmerene ka rešavanju bezbednosnih problema, a u cilju zaštite vitalnih vrednosti u urbanoj sredini. Bezbednosna pretnja predstavlja jedan od ključnih, a možda i najvažniji element urbane bezbednosti. Imajući to u vidu, u radu će biti predstavljene neke od najčešće problematizovanih bezbednosnih pretnji u urbanoj sredini, kao i opis njihovih karakteristika, uzroka i posledica. Osim toga u radu će takođe biti izdvojene neke od osnovnih specifičnosti pretnji urbane bezbednosti, a u cilju utvrđivanja zajedničkih karakteristika i eventualnih obrazaca u pogledu uzroka i ispoljavanja pretnji urbanoj bezbednosti. Na kraju će biti predstavljeni i mogući kriterijumi za klasifikaciju bezbednosnih pretnji urbanih sredina, a kao izraz potrebe daljeg utemeljenja i sistematizacije oblasti urbane bezbednosti.

PERIODIKA

MIGRACIJE I GRAĐANSKI RATOVI: PRIRODA MEĐUSOBNOG ODNOSA

Ozbiljnost posledica koje povezanost građanskih ratova i migracija izazivaju na individualnom, nacionalnom ali i globalnom planu, uslovila je veliko interesovanje ne samo međunarodnih agencija, već i šire akademske zajednice za proučavanje ovog problema. Generalni cilj rada je izvođenje sistematičnog pregleda relevantnih naučnih izvora, kako bi se se stekli dubinski uvidi o odnosu migracija i građanskih ratova. Istraživanje je sprovedeno analizom najuticajnijih teorijskih radova, kao i rezultata empirijskih istraživanja koja su pokretana s ciljem da se ispitaju različite dimenzije povezanosti ove dve pojave. U radu je istaknuto nekoliko osnovnih mehanizama putem kojih migracije i građanski ratovi utiču međusobno jedni na druge: način na koji građanski rat indukuje prisilne migracije; različiti socijalni i zdravstveni problemi izbeglog stanovništva kao posledica građanskog rata; uticaj migracija na izbijanje ili intenziviranje građanskih ratova. Uvidom u domete dosadašnje akademske diskusije o predmetu istraživanja, možemo zaključiti da je veza građanskih ratova i migracija vrlo kompleksna i, što je još važnije, dvosmerna i posredovana brojnim faktorima.

PERIODIKA

PRIRODA POLITIČKOG REŽIMA KAO FAKTOR RIZIKA OD IZBIJANJA GRAĐANSKOG RATA

Građanski ratovi predstavljaju događaje koji izazivaju značajne posledice po državu na čijoj teritoriji se odvijaju. Brojna su naučna istraživanja građanskih ratova kao socio-političke pojave, ali i kao fenomena koji može nastati usled različitih faktora unutar određene države. Cilj ovog članka je da prikaže ključne akademske debate i pravce promišljanja o povezanosti između mogućnosti izbijanja građanskih ratova i tipa političkog režima. Najveći broj istraživačkih studija ukazuje da uslovi koji postoje u prelaznim oblicima političkih režima, takozvanim poludemokratijama, imaju najveći konfliktni potencijal. Međutim, u analizu se moraju uključiti i brojni drugi faktori poput, tranzicije vlasti, izbornog sistema, institucija, i postojećih ekonomskih i socijalnih uslova u državi. Pored ovoga, nastojali smo da prikažemo i osnovne dileme koje se tiču izbora adekvatnog instrumenta za merenje tipa političkog režima, kao kritičnog faktora koji može odrediti rezultate istraživanja.

ç