Izaberi jezik:

Ana Marjanović Rudan

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

NORDIJSKE LEKCIJE – DIZAJN INSTITUCIJA REGIONALNE SARADNJE IZVRŠNIH VLASTI

Za napredak u procesu regionalne integracije presudna je institucionalizacija političke saradnje, odnosno stvaranja institucija kroz koje se odvijaju multilateralni susret najviših predstavnika izvršne vlasti. Prema teoretičarima „novog“ institucionalizma, institucije mogu biti i formalne organizacije i neformalni organizacioni aranžmani, a teoretičari „treće faze“ institucionalizma navode da su elementi koji čine institucije pravila i prakse rada, kao i narativi koji im daju legitimitet. Posmatrajući ove elemente u radu se analizira model nordijske regionalne saradnje izvršnih vlasti, kroz instituciju Nordijskog saveta ministara i upoređuje sa zapadnobalkanskim modelom, gde se multilateralna saradnja izvršnih vlasti odvija kroz neformalnu instituciju Berlinskog procesa. Naime, multilateralna saradnja izvršnih vlasti u regionu Zapadnog Balkana u periodu od Dejtonskog sporazuma do pokretanja Berlinskog procesa odvijala se isključivo kroz susrete u okviru širih međunarodnih foruma, koji nisu bili fokusirani na ovaj region. Otpočinjanjem Berlinskog procesa 2014. godine susreti premijera i ministara regiona dobijaju redovnu dinamiku i format usmeren isključivo na Zapadni Balkan. Tako je u okviru Berlinskog procesa do kraja 2018. godine je održano 42 multilateralna politička susreta i pokrenuto više desetina zajedničkih projekata i inicijativa vlada regiona. Budući da Berlinski proces ima svoja pisana pravila, prakse rada i narative koji mu daju legitimitet, u radu se o njemu govori kao o neformalnoj instituciji. Tragajući za načinima da se unapredi dizajn ove neformalne institucije, rad ukazuje na mogućnosti primene elemenata konfiguracije Nordijskog saveta ministara na Berlinski proces.

ç