Izaberi jezik:

Aleksandra Ugrinić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

INFORMATIVNI SADRŽAJI NA RADIO BEOGRADU – O POLITICI MEDIJA U MEDIJALIZOVANOJ POLITICI

U radu, koji je nastao kao rezultat šireg istraživanja o funkcionisanju republičkog i pokrajinskog javnog medijskog servisa u Srbiji tokom prvih šest meseci 2016. godine, autori ispituju na koji način Radio Beograd ostvaruje ovu ulogu. Analitički pristup primenjen u istraživanju oslanja se na teorijsku tradiciju kulturoloških studija. Korišćena je metoda kvantitativno-kvalitativne analize sadržaja a analizom su obuhvaćene centralna informativna emisija i najznačajnije debatne emisije u kojima se tretiraju aktuelna društvena i politička pitanja u zemlji i inostranstvu. Nalazi istraživanja ukazuju na to da Radio Beograd zadovoljava većinu normativnih uloga javnog servisa, ali ne i kriterijum raznovrsnosti sadržaja, to jest ulogu kanala predstavljanja različitih društvenih i političkih aktera.

ç