Izaberi jezik:

Aleksandra N. Blagojević Danilović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Advokatska kancelarija „Aleksandra Blagojević Danilović“, Beograd

PERIODIKA

AGRESIJA NATO NA SAVEZNU REPUBLIKU JUGOSLAVIJU - 20 GODINA POSLE: POLITIKOLOŠKO PRAVNI ASPEKTI

Predmet istraživanja u ovom radu su političkopravni aspekti agresije NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju, sagledavani 20 godina posle njenog izvršenja. Sumarni zaključni stav provedenog istraživanja jeste da je agresija NATO-a iz 1999. godine bila poslednja faza u decenijskoj dezintegraciji bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koja je jednostrano preduzeta, bez odobrenja Saveta bezbednosti UN. Njena osnovna svrha nije bila da odbrani načela humanosti kosovskih Albanaca, već da opravda opstanak Severnoatlanskog vojno-političkog saveza u izmenjenim međunarodnim okolnostima i da nasilno prisili Saveznu Republiku Jugoslaviju da se integriše u institucionalni okvir zapadnih zemalja i prihvati neoliberalni koncept svog razvoja, uz istovremeno istiskivanje interesa Rusije sa geopolitičkog prostora Balkana. Prema načelima međunarodnog prava agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju predstavlja zločin protiv mira i čovečnosti koji je učinjen upotrebom najbrutalnije vojne sile od strane 19 zemalja članica NATO saveza protiv suvereniteta, teritorijalne celovitosti i političke nezavisnosti jedne male i suverene zemlje. Posledice NATO agresije po živote ljudi, materijalna dobra i životnu sredinu su nesagledive i one će svake godine biti sve veće i veće. Na budućim istraživačima je velika odgovornost da na objektivan, nepristrasan, sistematičan i proverljiv način, primenom naučnih metoda, tehnika, instrumenata i postupaka, poštujući metodološku aparaturu i akademsku proceduru istraže sve aspekte ovog složenog problema koji je ostavio ogroman ožiljak u nauci o međunarodnim odnosima i nauci o međunarodnom pravu što se mora što je pre moguće sanirati.

ç