Aleksandra Kolaković

Iskustvo

Institut za političke studije

2013-

Istraživač saradnik

Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti

2006-2013

Edukacija

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Doktorske studije

2015

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Diplomske studije

2004

Dr Aleksandra Kolaković je viši naučni saradnik u Institutu za političke studije. U svom radu je fokusirana na istoriju ideja, intelektualnu istoriju, identitet, kulturu sećanja i kulturnu diplomatiju. Rukovodi projektom Francuska i Zapadni Balkan: nasleđe prošlosti i evrointegracije, koji zajednički realizuju Sorbona Pariz IV i Institut za političke studije u okviru bilateralne saradnje između Republike Srbije i Republike Francuske u oblasti naučnih i tehničkih istraživanja – „Partnerstvo Hubert Curien” (PHC). Koorukovodilac je multilateralnog projekta Renforcement et perspectives de la coopération scientifiques dans les Balkans occidentaux (Osnaživanje i perspektive naučne saradnje na Zapadnom Balkanu), koji zajednički realizuju INALCO, Pravni fakultet Univerziteta Sv. Kliment Ohridski u Bitolju i Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore. Autor je monografije “U službi otadžbine: saradnja francuskih i srpskih intelektualaca 1894 - 1914” (Institut za političke studije, 2017), kao i niza naučnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu (Sapienza - Universita di Roma; Cambridge Scholars Publishing; Western University of Arad). Kao gostujući istraživač i predavač boravila je u Francuskoj (L'Université Paris I Panthéon Sorbonne, 2010; L'Université Paris IV Sorbonne, 2019) i Nemačkoj (Georg Eckert Institut, Брауншвајг, Немачка, 2016). Autor je i realizator seminara za stručno usavršavanje nastavnika istorije “Inovacije u nastavi istorije” (2014, 2015), kao i udžbenika i priručnika istorije za drugi i treći razred gimnazije. Član je Upravnog odbora Muzeja Grada Beograda, Stručnog saveta Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, British Association for Slavonic and East European Studies, mreže PoSoC19 i FranceAlumni.

PERIODIKA

Les Balkans occidentaux aux yeux du quotidien « Le Monde »: 2013 – 2020

Au cœur de l'analyse du discours appliqué à ce travail scientifique se trouve la notion des Balkans occidentaux, c'est-à-dire son apparition dans le quotidien français Le Monde dans la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2020. L'analyse a été menée en recherchant dans les archives les mots clés mentionnés : les Balkans occidentaux, les Balkans, la Serbie, la Macédoine (du Nord), l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, le Kosovo*, l’élargissement de l'UE. Sur la base de ces recherches, 58 textes ont été publiés (les textes faisant référence à la rubrique sport n'ont pas été retenus dans l'analyse finale). Afin de fournir une interprétation complète, le document a également utilisé une analyse contextuelle en présentant les attitudes de la France et de l'UE envers les Balkans occidentaux au cours de la période observée. La première chose que l'on peut remarquer est que dans les textes analysés deux points de vue s'entremêlent : le point de vue de la France et le point de vue de l'Union européenne, on peut même conclure que le point de vue de l'Union européenne est plus visible, parce qu’il a été publié plusieurs textes dans lesquels la région est vue dans une perspective européenne, qu'il s'agisse de l'élargissement de l'Union ou de la crise des migrants et de la route des Balkans. En ce qui concerne le point de vue français sur les Balkans occidentaux, on peut observer deux périodes dans cette période : de 2013 à 2017 et de 2017 à 2020. Ces deux périodes correspondent aux mandats présidentiels de François Hollande et Emanuel Macron. Pour l'administration de François Hollande, les Balkans occidentaux étaient au second plan, ce qui est confirmé par le nombre de textes publiés, à savoir, 23. La raison pour laquelle cette région est venue occasionnellement à l'agenda de l'Elysée est la crise des migrants et la situation sur la route des Balkans, mais le président français a suivi le point de vue de l'Allemagne sur ces questions, ainsi que des tentatives infructueuses de mettre en œuvre une politique européenne commune à l'égard des demandeurs d'asile. A partir de la mi-2017, nous entrons dans la deuxième période où Emanuel Macron prendra la tête de l'administration. Avec lui, il s'ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre la France et cette région, c'est-à-dire mettre la région au centre de l'attention. En plus de la nouvelle vision française des Balkans occidentaux, nous avons également une nouvelle vision française de l'élargissement de l'UE à travers l'insistance de Macron sur l'adoption d'une nouvelle méthodologie d'élargissement, qui a finalement été adoptée par la Commission européenne en 2020. Le retour des Balkans occidentaux au centre de l'administration française est confirmé par l'augmentation du nombre de textes publiés dans la deuxième période de mai 2017 à décembre 2020 - un total de 35.

PERIODIKA

ŠARL DE GOL: POSLEDNJI VELIKI FRANCUZ

Prikaz knjige: Julian Jackson. 2018. A Certain Idea of France The life of Charles de Gaulle. London: Penguin Random House UK, pp. 887.

PERIODIKA

SOLUNSKI FRONT I SRBI: IZMEĐU ZABORAVA I MESTA NACIONALNOG SEĆANJA

Snažne mentalne predstave koje su događaji Velikog rata (1914–1918) ostavili na svest savremenika trajno su utkane u temelje nacionalnog identiteta. Pored sloma Srbije 1915. godine i povlačenja preko Albanije do Krfa, proboj Solunskog fronta i oslobađanje imaju posebno mesto u istoriji Srba. Ipak, proces prenošenja sećanja i utisaka o događajima sa Solunskog fronta, tokom godina i novih izazova, ratova, društveno-političkih, ekonomskih kulturnih transformacija bilo je izloženo i periodima zaborava i/ili smeštanja u drugi plan i u okvire hibridnih identiteta (jugoslovenstvo). Rad ima cilj da kroz analizu narativa i kulturnih politika istraži (dis)kontinuitet kolektivnog sećanja Srba na događaje Velikog rata. U vreme obeležavanja 100. godišnjice od najslavnijeg i najtragičnijeg perioda u srpskoj istoriji, pažnja je posvećena mestu Solunskog fronta i oslobođenja Srbije u nacionalnom sećanju Srba u istorijskom i aktuelnom kontekstu. Cilj je da se osvetli u kakvom je obliku sećanje prenošeno u proteklih sto godina i ko su bili prenosioci. Takođe, poseban cilj jeste analiza načina na koji su različiti sistemi i državna uređenja u kojima je živeo srpski narod uticali na formiranje sećanja, kao i na razliku u negovanju sećanja u matici i dijaspori. Analiza narativa i kulturnih politika ukazuje na kontinuitet diskontinuiteta kolektivnog sećanja Srba na događaje Velikog rata, a posebno događaja povezanih sa Solunskim frontom. Na negovanje kulture sećanja uticale su kulturne politike u vreme jugoslovenstva, koje su imale za primarni cilj stvaranje jugoslovenskog identiteta. Posebno su nakon Drugog svetskog rata mesta sećanja (lieux de memoire), kako ih je u onom smislu definisao Pjer Nora, odlazila u zaborav ili su povezivana u zajedničke okvire sećanja na dva svetska rata. Srbi izvan matice (dijaspora), u nastojanjima da očuvaju identitet posebno su negovali sećanje na Solunski front, kao i ostale događaje Velikog rata. Obeležavanje stogodišnjice Velikog rata postala je prilika i da Solunski front oživi u nacionalnom sećanju Srba. Stoga, rad nastoji da pruži i preporuke za kreiranje kulturnih politika, odnosno, politika sećanja u Srbiji.

PERIODIKA

STVARANjE JUGOSLAVIJE U UDŽBENICIMA ISTORIJE (SRBIJA, HRVATSKA I FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE)

Udžbenici istorije, kao primarno sredstvo u nastavnom procesu, nisu samo prenosioci znanja o istorijskim procesima, pojavama i događajima, već i značajan činilac u izgradnji i definisanju ličnih i kolektivnih identiteta, kao i odraz stavova akademske zajednice i nastojanja države da preko nastave istorije i obrazovnih politika formira građane. Istovremeno, nastava i udžbenici istorije omogućavaju da se stvori i „slika drugoga“. Stoga je u periodu stogodišnjice od stvaranja Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca (Kraljevine Jugoslavije) – tzv. „prve“ Jugoslavije cilj rada da istraži kako je ujedinjenje Južnih Slovena – stvaranje nove države prikazano u udžbenicima u Srbiji, Hrvatskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, nakon raspada Jugoslavije, odnosno u prvim decenijama 21. veka. U radu su za komparativnu analizu korišćeni udžbenici istorije za završne razrede osnovnih i srednjih škola (gimnazija i srednjih stručnih škola) u pomenutim državama, kao i relevantna literatura Instituta za proučavanje udžbenika „Georg Ekart“ iz Braunšvajga. U toku prethodne decenije štampane su desetine publikacija koje se bave nastavom istorije, udžbenicima i post-konfliktnom pomirenju, pri čemu se o događajima i posledicama Velikog rata piše sa aspekta izgradnje „učenja o miru“ – tj. kako nastava istorije i udžbenici mogu poslužiti pomirenju i pacifiranju odnosa između naroda koji su bili u konfliktu. Analiza odabranih udžbenika, koji se koriste u školama nekadašnje zajedničke države, međutim, pokazuje da postoje bitne razlike u odabiru i načinu prezentovanja nastavnog gradiva o stvaranju Jugoslavije. Zajedničko svim ucbenicima jeste da slede evropske i nacionalne preporuke o sadržaju udžbenika, što dovodi i do nemogućnosti da se detaljno i/ili objektivno objasne pojave, procesi i događaji, kao i uloga pojedinaca i/ili grupa, što posredno utiče na kulturu sećanja, izgradnju „slike drugoga“ i formiranje identiteta.

PERIODIKA

(Ka)Ko smo? Studije kulture pamćenja i politike identiteta u Srbiji

Prikaz knjige : „Vesna Đukić, (Ka)Ko smo? Studije kulture pamćenja i politike identiteta u Srbiji, Institut za pozorište, film, radio i televiziju Fakultet dramskih umetnosti, Beograd 2017, 357. str.“

PERIODIKA

RUSIJA I FRANCUSKA U OČIMA SRPSKIH INTELEKTUALACA (1908-1918)

Ovaj rad na osnovu slike drugog osvetljava predstavu o Rusiji i Francuskoj koja je postojala kod srpskih intelektualaca u periodu pre i u toku Velikog rata (1914-1918). Posebna pažnja usmerena je na stavove srpskih intelektualca prema Rusiji i Francuskoj u periodu aneksije Bosne i Hercegovine, kao i Balkan­skih ratova (1912-1913). Cilj je da se istraži i uti­caaj veza sa Rusijom i Francuskom na položaj Srbije u periodu kriza i ratova na Balkanu. Očekivanja srpske elite od Rusije i Francuske posmatrana su kroz pri­zmu sučeljavanja dva bloka evropskih sila, realizaciju ideje jugoslovenstva i recepciju mesta Srbije i Srba u međunarodnim odnosima (1908-1918).

 

PERIODIKA

MLADA BOSNA

Prikaz knjige: Radoslav Gaćinović, Mlada Bosna, Beograd: Medija centar „Odbrana“ (Biblioteka „Vojna knjiga“, knjiga br. 1856), 2014, 595 str.

PERIODIKA

MLADA BOSNA

Prikaz knjige: Radoslav Gaćinović, Mlada Bosna, Beograd: Medija centar „Odbrana“ (Biblioteka „Vojna knjiga“, knjiga br. 1856), 2014, str. 595.

PERIODIKA

– Road to Great War – Serbian Intellectuals and Austro-Hungarian Policy in the Balkans (1894–1914)

The generation of Serbian Intellectuals who were active in the political and public life of Serbia at the turn of 19th and 20th century were considering problems of maintaining the attained independence of Serbia, a search for reliable support in foreign policy, integration of the nation and further economic, social, and cultural development. In the Europe characterized with complex relationships between the great powers, ambitious imperialist plans, instability and conflicts which were leading to the Great War (1914–1918), the Serbian intelligentsia, prevailingly educated in European university centers, was striving to find ways of accomplishing the idea of liberation and unification. The change of orientation in Serbian foreign policy, which began in the last decade of 19th century and was definitely confirmed with the raise of the Karadjordjević Dynasty to the Serbian throne (1903), was a manifestation of the need of Serbian politicians and intellectuals to facilitate liberation from economic dependence, development of the state and the national idea, by edging away from the reliance on Austria-Hungary. From the Congress of Berlin (1878), via the Customs War (1906–1911), the Annexation Crisis (1908) and the Balkan Wars (1912–1913), the interest of Serbian intellectuals in the policy of Austria-Hungary in the Balkans was growing and intermingling with issues of the overall further development of Serbia. The aim of this paper is to shed a light onto the origins and development of the interest and the thinking of Serbian intellectuals regarding the policy and interests of Austria-Hungary in the Balkans in the period which immediately preceded World War I. The attitudes and thoughts of Serbian intellectuals which were published in periodicals (the Serbian Literary Gazette /Srpski književni glasnik/ and the Work /Delo/), press, brochures and books, are viewed in the context of Austro-Hungarian imperial thrust into the Balkans, which started with the occupation of Bosnia and Herzegovina, and was definitely confirmed with the act of annexation and war plans. The efforts of Austria-Hungary to control the entire Balkans and occupy its central areas have also been studied in light of the confrontation between the two blocs of European powers, perception of the place of the Serbs and Serbia in the complicated international relations of the time, as well as in light of development of the Yugoslav idea, which was present among Serbian intellectuals prior to World War I.

PERIODIKA

Srbija u Velikom ratu 1914–1918 [Serbia in the Great War 1914– 1918], Belgrade, Srpska književna zadruga, Beogradski forum za svet ravnopravnih, special editions, Belgrade 2014, 300 p.

Book review: М. Radojević, Lj. Dimić, Srbija u Velikom ratu 1914–1918 [Serbia in the Great War 1914– 1918], Belgrade, Srpska književna zadruga, Beogradski forum za svet ravnopravnih, special editions, Belgrade 2014, 300 p.

PERIODIKA

Ljiljana Rogač Mijatović, Cultural Diplomacy and Identity of Serbia, Belgrade: Faculty of Dramatic Arts, Institute for Theatre, Film, Radio and Television, Clio, 2014.

Book review: Ljiljana Rogač Mijatović, Cultural Diplomacy and Identity of Serbia, Belgrade: Faculty of Dramatic Arts, Institute for Theatre, Film, Radio and Television, Clio, 2014, p. 211.

PERIODIKA

SRBI 1903–1914: ISTORIJA IDEJA

Prikaz knjige: Srbi 1903–1914: Istorija ideja (priredio: Miloš Ković), Clio, Beograd, 2015, 861 str.

ç