Aleksandra B. Šuvaković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Filološko-umetnički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

PERIODIKA

REZULTATI EVROPSKE POLITIKE VIŠEJEZIČNOSTI U PRVOJ DECENIJI XXI VEKA U ZEMLJAMA ČLANICAMA EVROPSKE UNIJE I SRBIJI

Ideja o ujedinjenoj Evropi neizostavno donosi i novine na planu jezičke politike. Jedinstveno tržište EU, politička kooperativnost i nove strategije razvoja na globalnom nivou, dovele su do potrebe uklanjanja jezičkih barijera među Evropljanima. Opredeljenje je da se podjednake šanse daju svim jezicima, među kojima nema podele na velike i male. Cilj rada je da predstavimo rezultate jezičkih politika u praksi tokom prve decenije XXI veka, kako zemalja članica EU, tako i Republike Srbije. Premda naša zemlja nije jedna od članica, analiza dostupnih podataka pokazala je da je politika višejezičnosti naše države u skladu sa evropskim putem plurilinvizma i interkulturalnosti.

ç