Izaberi jezik:

Aleksandar Z. Stevanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

HOMO FANATICUS KAO MODEL SAVREMENOG ČOVEKA

U ovom tekstu, autor se bavi fenomenom fanatizma, njegovim odlikama i mogućnošću njegove kritike. U tom cilju definiše 5E model i pojmove Vrhovnog autoriteta i polja nesumnjivosti. Ukazujući na subjektivne i objektivne preduslove za nastajanje fanatizma, autor mu, kao suprotnost, postavlja moralnost, shvaćenu u smislu prirodne ljudske dispozicije. Kao uzrok fanatizma u savremenom dobu on podjednako vidi i „totalitarna“ i „otvorena“ društva. Koristeći argumente date u filosofiji Imanuela Kanta, autor zaključuje da je fanatizmu moguće suprotstaviti se reafirmacijom moralnosti.

ç