Izaberi jezik:

Aleksandar Stojanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

PERIODIKA

OSNIVANЈE HRVATSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U KONTEKSTU NEMAČKE POLITIKE I RATNIH INTERESA U OKUPIRANOJ JUGOSLAVIJI

U radu se, prvenstveno na osnovu malo poznate nemačke građe iz fondova Političkog arhiva Ministarstva spoljnih poslova u Berlinu, analizira osnivanje Hrvatske pravoslavne crkve i odnos vlasti Trećeg rajha prema pravoslavnim crkvama na prostoru Jugoslavije. Pomenuta građa otkriva krajnje pragmatičan pristup zvaničnog Berlina složenim međunacionalnim i verskim odnosima na Balkanu, koji su u planovima nacističkih funkcionera uvek razmatrani prvenstveno iz ugla nemačkih ratnih i političkih interesa.

ç