Aleksandar M. Filipović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad

PERIODIKA

UTICAJ KULTURE „PROBUĐENOSTI“ NA BEZBEDNOST CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE

Predmet ovog rada je da istraži kauzalitet između evoluirajućih kulturnih modela Zapada i društava Centralne i Istočne Evrope koja su od kraja Hladnog rata prihvatala i emulirala te kulturne modele u cilju što bržih integracija u Zapad. Cilj rada je da pokaže na koji način trenutni liberalni konsenzus i trenutna kulturna paradigma, kultura probuđenosti, utiču na horizontalne i vertikalne aspekte bezbednosti ovih država. Korišćene metode su teorijsko-interpretativna, istorijska metoda, metoda analize primarnih, sekundarnih i tercijarnih izvora, metoda naučne analogije. U radu autori daju preciznu sliku dominantne zapadne kulturne paradigme i političko-bezbednosne aspekte, i njihove refleksije na društva postkomunističkih zemalja, sa detaljnijim osvrtom na primer Ukrajine, koja je zbog kompleksnosti situacije i mnoštva događaja istovremeno najreprezentativniji primer. U zaključnim poglavljima autori proveravaju teorijske teze eminentnih naučnika kroz prizmu razvoja i trenutnog stanja političke, kulturne i bezbednosne situacije u postkomunističkim zemljama, ali i definišu kauzalitete između trenutne kulturne paradigme i stvarnog stanja stvari u predmetnom regionu. Na kraju, autori daju kratak pregled potencijalnih bezbednosnih izazova i pretnji u Centralnoj i Istočnoj Evropi kao rezultat opisanih kulturno-društvenih odnosa i sprega.

ç