Izaberi jezik:

Aleksandar Klevernić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Ruma

PERIODIKA

RAZVOJ GLOBALIZMA KAO EKONOMSKOG FENOMENA I NJEGOV UTICAJ NA POLJOPRIVREDNU POLITIKU EVROPSKE UNIJE

Predmet ovog rada je globalizam kao ekonomski fenomen i njegov uticaj na poljoprivredu Evropske unije. Jedan od ciljeva ovog rada je naučna deskripcija vrlo kompleksnog fenomena kao što je globalizam, kao i njegov uticaj na razvoj i sadašnje stanje poljoprivrede Evropske unije. Primarni cilj je da dokažemo da i pored velikog uticaja globalizma na tradicionalno konzervativno tržište Evropske unije, takav uticaj nije doživeo u većoj meri refleksiju na poljoprivrednu politiku. Naprotiv, u ovom radu zaključujemo da se poljoprivredna politika Evropske unije nije značajnije promenila u pravcu liberalizacije koju potencira globalizam, kao i da se intervencionizam (politika subvencionisanja kao smrtni neprijatelj liberalnog shvatanja ekonomskih tokova) u okviru ove politike nije vremenom smanjio. Glavni krivac ovakvog ishoda su jasne preferencije proizvođača iz zemalja članica Unije i nemoć nadnacionalnih institucija Unije u sprovođenju liberalnijeg ambijenta u okviru poljoprivrede. Do ovog zaključka došli smo koristeći teorijski pristup intergavermentalizma (prednost nacionalne suverenosti u odnosu na nadnacionalnost po pitanju poljoprivrede) kao i pristup liberalnog intergavermentalizma Endrjua Moravčika, gde smo iskoristili stav da jednom formirane nadnacionalne institucije nikada neće imati potpunu samostalnost i da će uvek faktički biti podređene državama članicama. U ovom radu u okviru metodologije primenjujemo idealizovani model (težnja država članica i proizvođača ka maksimiziranju koristi u okviru poljoprivredne politike EU). Za prikupljanje podataka, kao deo sekvencionalne analize koja obuhvata samo aspekt predmeta istraživanja, koristimo analizu sadržaja, a koja obuhvata korišćenje relevantne literature po pitanju globalizma i Zajedničke poljoprivredne politike.

ç