Изабери језик:

Александар Кларић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ КАО ДЕТЕРМИНАНТА СПОЉАШЊЕ И УНУТРАШЊЕ ПОЛИТИКЕ САУДИЈСКЕ АРАБИЈЕ У 21. ВИЈЕКУ

У раду се разматра енергетска политика Саудијске Арабије која, као држава која је богата нафтом, представља једног од кључних свјетских актера на пољу енергетике. Међутим, нафта је енергент који доприноси уништавању животне околине и климатским промјенама. Свјесне потенцијалних катастрофалних посљедица од прекомјерне употребе нечистих енергената, државе и њихови грађани се постепено окрећу ка обновљивим, зеленим изворима енергије који не нарушавају животну средину. Саудијска Арабија је једна од држава која је најавила заокрет у својој енергетској политици ка овом виду енергената. На трагу томе, овај рад настоји да укаже на домашаје актуелне енергетске политике Саудијске Арабије и да пружи увид у њене будуће планове на том пољу, као и да прикаже какву улогу обновљиви извори енергије имају на плану њене унутрашње и спољашње политике.

периодика

ИНСТИТУЦИЈА ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА - УПОРЕДНА ИСКУСТВА ИЗ СВИЈЕТА И У ГРАДУ БЕОГРАДУ

У раду је анализирана једна институција која последњих деценија доживела експанзију широм света – омбудсман. Имајући на уму да се у том периоду знатно мења однос између локалних власти и државе, као и да локалне власти у том периоду добијају све веће надлежности у односу на грађане, у раду је посебна пажња посвећања локалним (то јест, муниципалним) заштитницима грађана. Циљ овог рада јесте да укаже на капацитета заштитника грађана који делују на територији града Београда, уз посебан осврт и компарацију са локалним омбудсманима широм света (а нарочито са Шпанијон и Холандијом).