Aleksandar Klarić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

INSTITUCIJA LOKALNOG OMBUDSMANA - UPOREDNA ISKUSTVA IZ SVIJETA I U GRADU BEOGRADU

U radu je analizirana jedna institucija koja poslednjih decenija doživela ekspanziju širom sveta – ombudsman. Imajući na umu da se u tom periodu znatno menja odnos između lokalnih vlasti i države, kao i da lokalne vlasti u tom periodu dobijaju sve veće nadležnosti u odnosu na građane, u radu je posebna pažnja posvećanja lokalnim (to jest, municipalnim) zaštitnicima građana. Cilj ovog rada jeste da ukaže na kapaciteta zaštitnika građana koji deluju na teritoriji grada Beograda, uz poseban osvrt i komparaciju sa lokalnim ombudsmanima širom sveta (a naročito sa Španijon i Holandijom).

ç