Изабери језик:

Александар Јазић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт за међународну политику и привреду, Београд

периодика

ПОЛОЖАЈ ОПШТИНА И РЕГИОНА У ЧЕШКОЈ РЕПУБЛИЦИ

У раду се анализира процес почетка и спровођења децентрализације у Чешкој Републици након уласка у процес транзиције. Пажња је највише посвећена темељима и организацији успостављених на савременим стандардима након распада Варшавског пакта. Значајан елемент ове анализе је усклађеност процеса децентрализације у овој земљи са европским стандардима у истој области. Циљ овог рада је да се утврди јасна дефинисаност положаја и овлашћења јединица локалне самоуправе, што укључује и регионе. Зато је Устав Чешке Републике важан аспект у овој анализи. У то спада и јасан увид у разграничење овлашћења и надлежности између локалних и регионалних власти, на једној, и централних власти, на другој страни. У раду се може видети да је Чешка Република учинила значајне кораке у унапређењу свог система локалне и регионалне самоуправе у складу са савременим стандардима који постоје у овој области. Намеће се мишљење да је постојећи систем локалне и регионалне самоуправе у Чешкој Републици изграђен по угледу на развијене западноевропске земље. У случају ове државе то значи да су темељи локалне и регионалне самоуправе изграђени су на савременим основама, односно његово функционисање прати развој ове области који постоји на европском тлу.