Изабери језик:

Александар Јанковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Слобомир П универзитет, Факултет за економију и менаџмент, Слобомир-Бијељина.

периодика

СТАВОВИ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ДОБОЈСКЕ РЕГИЈЕ ПРЕМА СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТУ И ДРУГИМ ПРИВАТНИМ ФАКУЛТЕТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Став матураната и студената добојске регије према приватним факултетима је подјељен и разликује се од случаја до случаја. Највећи дио ученика је слабо информисан о приватним факултетима, има индиферентан према њима и оријентисан је ка државним фа­култетима. То је израженије код гимназијалаца него код техничара. За већину матураната, при избору факултета је најбитније да студирају оно што их интересује, а затим да могу пронаћи посао са тим занимањем. Постоји извјестан страх код младих да дипломе приватних факултета неће бити признате или једнако цијењене при запошљавању. Ипак, један дио младих је спреман да студира на приватним факултетима и они имају своје разлоге за такву одлуку. Они препознају квалитет и нови, модернији приступ студирању и студентима који се покушава успоставити на неким приватним факултетима. Надамо се да ће се из масе факултета издвојити они који ће помјерати стандарде у високом образовању и израсти у значајне образовне и научне установе на нашим просторима.

периодика

ЕКОНОМСКА ОСАМОСТАЉЕНОСТ МЛАДИХ У ДОБОЈУ: 2008-2012.

У раду се анализира вишедимензионални процес економског осамостаљења младих у периоду постсоцијалистичке трансформације. Економску осамостаљеност смо посматрали на узорку младих из Добоја у две временске тачке: непосредно пре избијања економске кризе (2008.) и у време кад је криза била на врхунцу (2012). Подаци су прикупљени анкетирањем. Циљ истраживања је био да се утврди да ли је услед деловања кризе дошло до смањења економске осамостаљености младих. Поред тога, настојали смо утврдити које су кључне детерминанте економског осамостаљења. Пошли смо од претпоставке да структурално-контекстуални чиниоци и културне специфичности друштва доминантно утичу на економско осамостаљење младих, а да су материјални ресурси с којима млади располажу у другом плану. Истраживање је показало да у нашем друштву постоји систем међугенерацијске „размене ресурса“ између родитеља и деце који не мотивише младе на рано осамостаљење и одсељење из родитељског дома.