Aleksandar Antić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

PERIODIKA

RAD PREKO PLATFORMI I NOVI OBLICI RADA U DIGITALNOJ EKONOMIJI

Rad preko platformi predstavlja atipični, novi oblik rada, koji je omogućila digitalna tehnologija. Odlikuje se. najčešće, trojnim pravnim odnosom između digitalne platforme, radnika na platformi i klijenta. Pošto se pojavljuje u različitim oblicima, trenutno predstavlja problem na polju radnog zakonodavstva, socijalne zaštite i oporezivanja u nacionalnim okvirima. Nesumnjivo da je platformski rad doprineo diversifikaciji tržišta rada. Novi radni zadaci koji se obavljaju preko digitalnih platformi kao što su „Uber”, „Deliveroo” ili „Foodora” postavljaju nove uslove za radnike koji na kraju ne mogu da budu jasno klasifikovani ni kao „zaposleni” ni kao „samozaposleni”. Van svake sumnje je da danas poslodavci i zaposleni žele više fleksibilnosti u organizaciji rada, što im digitalizacija omogućava. Međutim, uz pozitivne, postoje i negativne posledice ovakve fleksibilnosti, koja se ogleda, pre svega, u intenziviranju radnih zadataka i postepenog ukidanja granica između porodičnih i radnih obaveza. Upotreba novih oblika rada, koji se danas obavljaju preko različitih digitalnih platformi je u stalnom porastu. Stoga je od suštinskog značaja da uočimo ovakve promene, pozabavimo se problemima koje one nose i ne ostavimo da se same od sebe problemi reše. U ovom radu biće predstavljeni najznačajniji oblici platformskog rada, kao i njegove vrste i istovremeno će biti ukazano na pojedine normativne izazove sa kojima se skoro sve savremene države susreću.

ç