Izaberi jezik:

Aleksandar Anatoljevič Gridčin

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Lion, Francuska.

PERIODIKA

ZADACI CIVILNE POLICIJE MIROVNIH SNAGA UN I DRUGIH MEĐUNARODNIH POLICIJSKIH ORGANIZACIJA U USLOVIMA GLOBALIZACIJE TERORIZMA, TRGOVINE LJUDIMA I EKSTREMNE MIGRACIJE STANOVNIŠTVA

U radu autor ukazuje na probleme sa kojima se u savremenoj međunarodnoj zajednici suočavaju mirovne snage UN-a i međunarodne policijske organizacije. Na osno­vu analize relevantnih dokumenata i izveštaja međunarodnih organizacija zaduženih za borbu protiv terorizma, trgovine ljudima i zbrinjavanje izbeglica dolazi se do konkretnih zadataka i izazova sa kojima će se ove organizacije suočiti u budućnosti i preporuke za njihovo lakše i efikasnije izvršavanje.

 

ç