Izaberi jezik:

Aleksa S. Milanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum.

PERIODIKA

PITANJA TEORETIZACIJE SUBJEKTIVITETA I IDENTITETA U DRUŠTVU NAKON POSTMODERNOG DOBA: DRUGOST I RAZLIKA KAO POLITIČKE KATEGORIJE

U ovom tekstu analizirane su kategorije subjektiviteta i identiteta i njihov odnos prema konceptu razlike koja se može smatrati jednim od ključnih pojmova za razumevanje i promišljanje problema Drugosti. Dominantni diskurs klasifikuje i kategorizuje subjekte na osnovu zamišljenog normativa pri čemu se određeni tipovi subjektiviteta svrstavaju u domen Drugosti te bivaju marginalizovani i diskriminisani. Pozicioniranje subjekata u okviru društvenih struktura i konstituisanje nejednakosti u društvu proizvod je specifičnog načina tumačenja i interpretacije razlike koja predstavlja osnovu za kreiranje kulturalnih značenja i koja je kao takva upisana u telo i identitet subjekta. U skladu sa tim problem diferenciranja društvenih grupa neodvojiv je od pitanja identiteta i razlike koji su kao pro­izvodi diskurzivnih praksi fundamentalni za kategorizaciju i klasifikaciju subjekata unutar društva.

ç