Изабери језик:

Алекса С. Милановић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум.

периодика

ПИТАЊА ТЕОРЕТИЗАЦИЈЕ СУБЈЕКТИВИТЕТА И ИДЕНТИТЕТА У ДРУШТВУ НАКОН ПОСТМОДЕРНОГ ДОБА: ДРУГОСТ И РАЗЛИКА КАО ПОЛИТИЧКЕ КАТЕГОРИЈЕ

У овом тексту анализиране су категорије субјективитета и идентитета и њихов однос према концепту разлике која се може сматрати једним од кључних појмова за разумевање и промишљање проблема Другости. Доминантни дискурс класификује и категоризује субјекте на основу замишљеног норматива при чему се одређени типови субјективитета сврставају у домен Другости те бивају маргинализовани и дискриминисани. Позиционирање субјеката у оквиру друштвених структура и конституисање неједнакости у друштву производ је специфичног начина тумачења и интерпретације разлике која представља основу за креирање културалних значења и која је као таква уписана у тело и идентитет субјекта. У складу са тим проблем диференцирања друштвених група неодвојив је од питања идентитета и разлике који су као про­изводи дискурзивних пракси фундаментални за категоризацију и класификацију субјеката унутар друштва.