Aleksa Popović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Centar za balkanske studije, Niš

PERIODIKA

ISTORIJSKI I SOCIJALNO-STRUKTURNI ASPEKTI STUDENTSKE POBUNE `68 I ULOGA PROZELITSKE LEVICE

U radu autori razmatraju istorijske, socio-strukturne i kulturne aspekte nastanka studentske pobune 1968, kao i njene posledice u svetskim i nacionalnim okvirima. Pobuna `68, imala je više uzroka: ekonomske, društvene, političke, ali je u svim zemljama rešavana na politički način, dok su ostala pitanja rešavana sekundarno, što je dovelo do neuspeha pobune, uz opstanak njenih uzroka. Autori, potom, ukazuju kako je nomenklaturna politokratija Istoka i Zapada napravila strateški kompromis i pacifikovala ovaj „juriš na nebo“ revolucije mladih, integrišući deo vođstva u svoje redove; te kako je prozelitska pseudolevica iscrpljivala svoje snage „dugim maršom kroz institucije“ (Režis Debre). Rad se završava pledoajeom za teorijsku problematizaciju mogućnosti izgradnje alternativne levice i njenog savezništva sa akterima građanskog društva u borbi za postkapitalističko društvo.

ç