Izaberi jezik:
Tema broja

Posebno izdanje 2022

ZNAČENJA VOJNE NEUTRALNOSTI SRBIJE

Sažetak

Vojna neutralnost Srbije, proklamovana u Rezoluciji Narodne skupštine o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije od 26. decembra 2007. godine, neretko je pogrešno shvatana, tendenciozno tumačena i neosnovano kritikovana. U radu se preciznije određuju smisao i domašaj vojne neutralnosti kroz tačno definisanje različitih kategorija koje se vezuju za pojam vojne neutralnosti odnosno neutralnosti. Nadalje se u radu ispituje primerenost pozicije vojne neutralnosti Srbije odnosno postojanje dubljeg kulturološko-istorijskog utemeljenja s jedne strane, kao i primerenost predmetnog spoljnopolitičkog i bezbednosnog opredeljenja u datom međunarodnom kontekstu i geopolitičkom okruženju s druge strane.

Ključne reči:

Reference

  • Blagojević, Veljko. 2016. „Potencijal politike neutralnosti Republike Srbije u savremenim međunarodnim odnosima.” U Uticaj vojne neutralnosti Srbije na bezbednost i stabilnost u Evropi, ur. Srđan T. Korać, 240–258. Beograd: IMPP/Hanns Seidel Stiftung.
  • Bogetić, Dragan. 2013. „Jugoslavija i Pokret nesvrstanih.” U Neutralnost u XXI veku – pouke za Srbiju, ur. Igor Novaković, 33–37. Beograd: ISAC Fond/Centar za međunarodne i bezbednosne poslove.
  • Bogetić, Dragan. 2019. Nesvrstanost kroz istoriju – od ideje do pokreta. Beograd: Zavod za udžbenike.
  • B92. 2020. „NATO poštuje vojnu neutralnost Srbije.” 19. septembar. https://ww w.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2020&mm=09&dd=19&nav_category=78&nav_id=1735082.
  • Gaćinović, Radoslav. 2018. „Vojna neutralnost i budućnost Srbije.” Politika nacionalne bezbednosti 14 (1): 23–38. Beograd: Institut za političke studije. doi: https://doi.org/10.22182/pnb.1412018.2.
  • Demokratska stranka Srbije [DSS]. 2012. Iskustvo državotvorne politike. Beograd: Fond Slobodan Jovanović.
  • Ejdus, Filip. 2014. “Serbia’s Military Neutrality: Origins, effects and challenges.” Croatian International Relations Review 20 (71): 43-69. doi: 10.2478/cirr-2014-0008.
  • Igrutinović, Milan. 2018. „O shvatanju nesvrstanosti u jugoslovenskoj teoretizaciji međunarodnih odnosa.” Međunarodni problemi LXX (2): 125–146. doi: 10.2298/MEDJP1802125l.
  • Jerotić, Vladeta. 2017. Vera i nacija. Beograd: Ars Libri/Zadužbina Vladete Jerotića/Partenon.
  • Jovanović, Miloš. 2019. „Neutralnost u XXI veku: anahron ili savremen koncept?” Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu LIII (4): 1207–1232. doi: 10.5937/zrpfns52-24811.
  • Karsh, Efraim. 1988 (2011). Neutrality and Small States. London and New York: Routledge.
  • Kovač, Mitar. 2016. „Interesi velikih sila i neutralnost Srbije.” U Uticaj vojne neutralnosti Srbije na bezbednost i stabilnost u Evropi, ur. Srđan T. Korać, 223–239. Beograd: IMPP/Hanns Seidel Stiftung.
  • Kolarić, Vladimir. 2019. „Zbog čega se za Srbiju kaže da je ,Istok na Zapadu i Zapad na Istoku’ i kako je to uticalo na formiranje srpskog nacionalnog identiteta.” Novi standard, 23. oktobar. https://standard.rs/2019/10/23/izmedju-istoka-i-zapada-iskustvo-srbije/.
  • Korać, Srđan T., ur. 2016. Uticaj vojne neutralnosti Srbije na bezbednost i stabilnost u Evropi. Beograd: IMPP/Hanns Seidel Stiftung.
  • Koštunica, Vojislav. 2008. Odbrana Kosova. Beograd: Filip Višnjić.
  • Koštunica, Vojislav. 2012. Zašto Srbija a ne Evropska unija. Beograd: Fond Slobodan Jovanović.
  • Koštunica, Vojislav. 2013. Politička neutralnost ili Evropska unija. Beograd: Fond Slobodan Jovanović.
  • Krauthammer, Charles. 1991. “The Unipolar Moment.” Foreign Affairs 70 (1): 23–33.
  • Krauthammer, Charles. 2002. “The Unipolar Moment Revisited.” The National Interest 70 (Winter): 5–18.
  • Litavski, Jan. 2012. „Kontroverze vojne neutralnosti Srbije.” Novi vek Elektronski časopis Centra za evroatlantske studije (1): 13–20.
  • Lompar, Milo. 2012. Duh samoporicanja. (Drugo, dopunjeno izdanje) Novi Sad: Orpheus.
  • Miletić, Milan D. 1980. Brojanice Svetog Save. Krnjevo: Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica i Crkvena opština Krnjevo.
  • Milosavljević, Branislav. 2016. „Ograničenja vojne neutralnosti Republike Srbije.” U Uticaj vojne neutralnosti Srbije na bezbednost i stabilnost u Evropi, ur. Srđan T. Korać, 149–161. Beograd: IMPP/Hanns Seidel Stiftung.
  • Novaković, Igor. 2012. „Neutralnost u Evropi u 21. veku i slučaj Srbije.” Političke analize i studije, Beograd: ISAC Fond/Centar za međunarodne i bezbednosne poslove.
  • Novaković, Igor, ur. 2013. Neutralnost u XXI veku – pouke za Srbiju. Beograd: ISAC Fond/
  • Centar za međunarodne i bezbednosne poslove.
  • Novaković, Igor S. 2019. Stalna neutralnost u Evropi u posthladnoratovskom periodu. Beograd: Institut za evropske studije.
  • Petković, Ranko. 1974. Teorijski pojmovi nesvrstanosti. Beograd: Rad.
  • Petković, Ranko. 1977. „Neutralnost i nesvrstanost – Varijacije o sličnostima i razlikama.” Politička misao 14 (3): 335–351.
  • Petrović, Žarko. 2013. „Ruski pogled na neutralnost Srbije.” U Neutralnost u XXI veku – pouke za Srbiju, ur. Igor Novaković, 103–105. Beograd: ISAC Fond/Centar za međunarodne i bezbednosne poslove.
  • Radojčić Petar. 2017. „Neodrživa vojna neutralnost.” Vreme, 25. maj: 34–35.
  • Radio televizija Srbije [RTS]. 2017. „SAD i NATO poštuju politiku vojne neutralnosti Srbije.” 20. jun. https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/2776464/sad-i-nato-postuju-politik u-vojne-neutralnosti-srbije.html.
  • Radio televizija Srbije [RTS]. 2019. „Sjedinjene Države poštuju srpsku politiku vojne neutralnosti.” 30. novembar. https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/3755926/sad-postuju-srpsku-politiku-vojne-neutralnosti.html.
  • Rakić, Mile, i Hatidža Beriša. 2016. „Odnos Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država prema vojnoj neutralnosti Srbije.” Srpska politička misao 52 (2): 265–280.
  • Simić, Dragan R., Dejan Milenković i Dragan Živojinović, ur. 2016. Neutralnost u međunarodnim odnosima – šta možemo da naučimo iz iskustva Švajcarske?. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka/Čigoja štampa.
  • Stojanović, Svetozar. 2008. „Principijelizam na delu.” Pogovor U Odbrana Kosova, Vojislav Koštunica, 225-257. Beograd: Filip Višnjić.
  • Sur, Serge. 2010. International Law, Power, Security and Justice. Oxford and Portland: Hart Publishing.
  • Teokarević, Jovan. 2016. „Da li Srbija može da bude neutralna država?” U Neutralnost u međunarodnim odnosima – šta možemo da naučimo iz iskustva Švajcarske?, ur. Dragan R. Simić, Dejan Milenković i Dragan Živojinović, 87–112. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka; Čigoja štampa.
  • Ćirković, Sima M. 1998. „Sveti Sava između Istoka i Zapada” U Sveti Sava u srpskoj istoriji i tradiciji, ur. Sima Ćirković, 27–37. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti/Balkanološki institut/Istorijski institut SANU/Narodni muzej Kraljevo.
  • Vukadinović, Radovan. 1970. „Male države i politika nesvrstavanja.” Politička misao VII (3–4): 407–422.
  • Walt, Stephen M. 2009. “Alliances in a Unipolar World.” World Politics 61 (1): 86–120.
  • Međunarodni institut za bezbednost [MIB]. 2018. „Čime braniti neutralnost.” Posebno izdanje lista Danas, 30. avgust, III–IV.
  • Narodna skupština Republike Srbije [NSRS]. 2007. Rezolucija Narodne skupštine o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije, 26. decembar 2007. godine. https://www.srbija.gov.rs/kosovo-metohija/index.php?id=80729, poslednji pristup 7. maja 2021.
  • Narodna skupština Republike Srbije [NSRS]. 2019a. Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije, 27. decembar 2019. god. „Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 94/2019. http://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/dokumenta/st rategije/2019/Strategija%20nacionalne%20bezbednosti%20RS.pdf, poslednji pristup 10. maja 2021.
  • Narodna skupština Republike Srbije [NSRS].  2019b. Strategija odbrane Republike Srbije, 27. decembar 2019. god. „Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 94/2019. http://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/dokumenta/strategije/2019/Strategija%20odbrane%20RS.pdf, poslednji pristup 10. maja 2021.
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o odbrani [ZIDZO]. 2018. „Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/2018. https://www.paragraf.rs/izmene_i_dopune/100518-zakon-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-odbrani.html, poslednji pristup 10. maja 2021.
  •  Zakon o odbrani. 2015. „Službeni glasnik RS“, br. 116/07, 88/09, 88/09 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon i 10/15.
PERIODIKA Srpska politička misao - posebno izdanje 2022 Posebno izdanje 2022 УДК 355.02+341.214(497.11) 67-99
ç