Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNO

ZNAČAJ RATIFIKACIJE REVIDIRANE EVROPSKE SOCIJALNE POVELJE ZA SRBIJU

Sažetak

Autor komentariše tridesetjedan član Revidirane evropske socijalne povelje, koju je Republika Srbija potvrdila juna 2009. godine. Komentar sadrži uže i šire pravno tumačenje, ekonomski ambijent u kome socijalna prava treba da se ostvaruju, kao i istorijat razvoja socijalnih prava u toku razvoja Unije. Ova prava predstavljaju najviši stepen pravne civilizacije i pravne svesti u razvoju Evropske Unije. Istovremeno, ona nemaju zaštitu međunarodnog suda. Takođe, njihova implementacija zavisi od ekonomske snage privrede jedne zemlje članice Evropske Unije, ili kandidata za člana. Svetska ekonomska kri­za otežava mogućnost primene socijalnih prava, ili dovodi do njihovog bitnog sužavanja.

 

Ključne reči:

Reference

    1. Бранко Лубарда, Ревидирана европска социјална повеља. Обавезе држава и улога социјалних партнера после ратификације, Београд, Социјално-економски савет Републике Србије, Swiss Labour Assi­stance, 2009, 102 стр.
    2. Голдберг, Иво, “Приватизација у Србији: поглед у контексту постсоцијалистичке транзиције” у: Стратегија реформи, Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2002.
    3. Маџар, Љубомир, “Алтернативе приватизације уочи доношења новог закона”, Економски анали, Београд, 2002.
    4. Вељак, Лино, “Нови друштвени покрети и идеја напретка”, Ревија за социологију, Вол. 15, бр. 4, Загреб, 1988, стр. 406-419.
PERIODIKA Politička revija 1/2011 УДК: 304+331.101(497.11) 309-323
ç